Forskning vid Högskolan i Gävle tilldelas miljontals kronor


Det är Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) som beviljat anslagen, varav en av de tre anslagen omfattar 4,9 miljoner kronor. Det är Sofia Wikman, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle som får ta emot de pengarna för en treårig studie. Studien har titeln “What happened in Sweden over the last 40 years” – om hur invandring påverkat brottsutvecklingen i Sverige de senaste 40 åren.

– Den forskning som hittills genomförts om brottslighetens utveckling i Sverige fokuserar i huvudsak på omfattning och utveckling snarare än orsaker. Den är i de flesta fall mest beskrivande och inte analyserande till sin karaktär. Det finns ett stort behov av mer djupgående studier som kan ge nyanserade och väl underbyggda svar på hur och i så fall på vilket sätt genus, etnicitet och social klass är relaterat till brottsligheten och dess förklaringsfaktorer, säger Sofia Wikman i ett pressmeddelande.

De övriga två anslagen tilldelas Sofia Wikman och Pia Tham, som får en miljon kronor vardera. De pengarna ska gå till att de kan syntetisera och utveckla sin forskning.

– Det är väldigt roligt att Forte genom dessa anslag uppmärksammar forskning vid Högskolan i Gävle. Två av fem bidrag till forskningsutveckling gick till Högskolan i Gävle, säger Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar