Det är normalt att klimatet förändras


Signaturen EIF tycker 6/10 att jag är för tvärsäker. Jag är faktiskt säker på vad som har hänt, för jag har tittat på vad fakta visar.

När det gäller framtiden, är jag mer osäker än vad de flesta klimataktivister verkar vara. En organisation som heter IUCN har hand statistik om arter som hotas av utrotning och arter som har utrotats sedan år 1500. De flesta djurarter som har försvunnit har utrotats endera av människor eller av husdjur som människor har fört dit de inte har funnits tidigare. Klimatförändringar tros ha legat bakom att en del djurarter utrotades i samband med att den senaste istiden tog slut, långt innan år 1500.

Förneka fakta och vetenskap är en nödvändig förutsättning för att vara klimataktivist. Den som accepterar fakta och vetenskap tycker inte att det finns någon större anledning att oroa sig för klimatförändringarna.

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

LÄS MER I DEBATTEN:

Är det här normalt, klimatförnekare?

Ja, det mesta med klimatförändringarna är normalt

Jag förstår inte agget mot miljökämparnaarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar