Det finns goda skäl till att ta avstånd från SD


REPLIK. Att Centerpartiet står fast vid grundläggande värderingar i en stormig tid lämnar ingen ro. I alla fall inte åt Helena Rivière, som riktar ett hårt angrepp mot Annie Lööf på Expressen Debatt. Orsaken till Rivières ilska är att Annie Lööf och Centerpartiet står fast vid att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som vi inte vill samarbeta med.

Det finns goda skäl till att bestämt ta avstånd från SD:s syn på såväl människor som samhälle. Centerpartiet står bestämt för att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller sexuella tillhörighet, har samma värde och rättigheter. Alla människor, såväl kvinnor som män, ska känna samma trygghet i sina hem och i det offentliga rummet.

Motstånd mot invandring är kärnan

Idag ser vi dessa värden hotade på flera olika sätt. Människor trakasseras och attackeras på grund av sin religiösa tro. Företrädare för extrema organisationer visar öppen rasism. Människor med utländskt ursprung stämplas kollektivt som potentiellt kriminella.

Jimmie Åkesson, partiledare för SD.Foto: PELLE T NILSSON/SPA

Det råder inget tvivel om att Sverigedemokraterna sedan starten byggt kärnan i sin retorik och politik på motstånd mot invandring och invandrare. De har både haft och har ledande företrädare som uttrycker sig nedsättande mot muslimer, judar och invandrare generellt. 

Ser islam som en trojansk häst

Att bygga upp motsättningar, ett vi-mot-dem-förhållande, mellan invandrare och infödda svenskar är en central del av Sverigedemokraternas retorik. Deras partisekreterare lade för ett par år sedan upp en bild som beskrev att religionen islam var som en trojansk häst in i väst. Deras fd vice talman har uttryckt tvivel kring om judar och samer kan vara svenskar. Att inte förstå att detta är främlingsfientligt är häpnadsväckande.

Vi ser hur högerpopulism och nationalism förgiftar det politiska klimatet i en rad länder. När nationalistiska partier kommer till makten drabbas pressfriheten, föreningsfriheten och även utbildningen snävas in. Kvinnors och minoriteters rättigheter hotas. Och i Europa vägrar flera länder med nationalistiska regimer att vara med och ta ett gemensamt ansvar för flyktingpolitiken.

Detta är några, av många, skäl till att Centerpartiet inte vill att Sverigedemokraterna ska få ökad makt över hur Sverige styrs. Vi tänker fortsätta ta strid för våra grundläggande värderingar och för en fri, liberal demokrati.

 

Av Michael Arthursson

Partisekreterare Centerpartiet 

LÄS MER: Helena Rivière: Varför kommer Annie Lööf undan med allt?
LÄS MER: Varför behandlar ni inte SD intellektuellt sakligt?expressen

Related posts

lämna en kommentar