Högar med sly kvarlämnade i veckor efter röjning i bostadsområde: “Ser för jävligt ut”


För flera veckor sedan röjde kommunala Högbo bruk AB bort sly och grenar i ett naturområde vid bebyggelse i Stensätra i Sandviken.

Men sedan lämnades riset kvar utanför bostadshusen. Något som fick Conny Johansson att se rött.

Han berättar att han ringde kommunen och fick Högbo bruk att skicka dit personal för att städa det lilla naturområdet.

– Visst de kom hit och städade. Men hälften lämnades kvar och ligger kvar ännu. Det ser för jävligt ut.

Conny Johansson berättar att han varit i kontakt med medborgarservice, Sandvikenhus och Högbo bruk om problemet.

– Men inget hjälper. De hänvisar till varandra. Det är som att slåss mot väderkvarnar.

Tidningen besöker området och kan konstatera att det mycket riktigt ligger högar här och där.

Sandvikenhus har ansvar för parker, cykelbanor och annat i kommunen.

Det kommunala bolaget Högbo bruk AB har däremot i uppdrag att förvalta naturmark mellan bostadsområdena i Sandviken.

Tidningen kontaktar Torbjörn Johansson, ansvarig för skogsbruket inom Högbo bruk, och berättar om klagomålet.

– Alla är inte nöjda, vissa är aldrig nöjda. Visst städar vi efter oss, men till en viss gräns. Sly som är väldigt tunt kan få ligga kvar för att förmultna. På de flesta ställen drar vi ihop slyet till högar och kör bort det. Men vissa individer tycker att vi ska plocka upp också det som knappt går att plocka upp och anser att det ska vara soprent också ute i naturen.

Tidningen påpekar att det i området i Stensätra faktiskt inte ser bra ut med de kvarlämnade högarna.

Då svarar Torbjörn Johansson:

– Har vi lagt ner jobb på att samla ihop slyet så ska givetvis högarna köras bort också. Men just nu har vi problem med en grip till den maskin som kör bort högarna. Denna speciella risgrip är är trasig och vi har beställt in en ny och får den troligen inom en vecka.

Men ni ska tydligen ha varit där och plockat bort hälften av högarna för hand. Varför bara hälften?

– Den arbetsledare jag varit i kontakt med har berättat att en person började skälla på dem när de var där och städade upp och då tyckte de inte att det var så trevligt att vara kvar. Det är svårt att motivera personalen när den tycker att den får oförtjänt mycket skäll.

Torbjörn Johansson säger att han själv ska göra ett besök i området för att se hur där ser ut.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar