Det liggande skolförslaget uppfyller de flesta kriterier


Angående det presenterade förslaget till skolhusplan i Sandvikens kommun.

Vi, Thomas Lundqvist, ledamot i kunskapsnämnden (L) och Per-Ola Grönberg, kommunalråd (L), har ingått i den politiska styrgruppen för framtagandet av en långsiktig framtida inriktning för skolstrukturen i Sandvikens kommun. Befolkningsprognoser, söktryck och förändrade regelverk gör att behoven av anpassade lokaler för verksamheterna börjar bli (för vissa är de redan) akut. Det gäller för såväl för- och grundskola som för gymnasiet och vuxenutbildningen(CVL).

I uppdraget till utredarna (cirka 40 professionella yrkespersoner inom kommunens verksamheter med en extern projektledare) har den samlade politiken i Sandvikens kommun fastställt fem avgörande faktorer för deras arbete i att ta fram en långsiktigt hållbar skolstruktur för en bra skola för alla barn i kommunen. Målet är och har hela tiden varit att uppnå en likvärdig hög kvalité inom skolverksamheterna. Den politiska styrgruppen har haft som uppdrag att föra in olika alternativa förslag till de som utredarna presenterat samt att tillse att de fem perspektiven till största delen uppfylls.

De fem perspektiven/målsättningarna som politiken har fastställt som avgörande för den framtida skolstrukturen är:

• Kommunen växer, framför allt i centralorten och vi kommer sakna plats för cirka 530 barn inom grundskolan 2030, varför förslagen måste tillse att vi har tillräckligt antal utbildningsplatser för såväl för- och grundskola som för gymnasiet och CVL.

• De befintliga lokalernas status som adekvata skollokaler för nutidens och framtidens pedagogik och utbildning ska utredas.

• Säkerställa likvärdighet i skolor och förskolor.

• Bidra till en ökad integration då den socioekonomiska segregationen inom kommunen är starkt bidragande till de låga skolresultaten.

• Sist men inte minst ska utredningen presentera ekonomiska underlag för de investeringsbehov som följer av omstruktureringen.

Vi har tagit del av de olika förslag utredarna presenterat och som till delar eller stora delar inrymmer dessa kriterier. Av de förslag vi i styrgruppen tagit del av, anser vi, Thomas och Per-Ola, att det är det liggande förslaget som bäst uppfyller de kriterier som den enade politiken fastställt som avgörande faktorer för en långsiktigt hållbar skolstruktur inom kommunen. Nu är förslaget ute på remiss till kommunala nämnder och partier samt att allmänheten har möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter kommer dessa att sammanställas och ett slutgiltigt förslag kommer att presenteras för beslut i kommunfullmäktige.

Vi förutsätter att alla seriösa förslag som har bäring i de fem perspektiven kommer att analyseras och bedömas på likvärdigt sätt som det presenterade remissförslaget. Alla förslag som bidrar till en förbättrad integration, bättre arbetsmiljö, fler utbildningsplatser mer likvärdig skola och ett bättre nyttjande av resurser är välkomna i framtagandet av Sandvikens skolhusplan.

Barnen är vår framtid och det gäller allas våra barn. Ansvaret är vårat att ta. Vi i Liberalerna tar det ansvaret, även då det krävs känslomässigt engagerande beslut, vi gör det inte för att försämra eller försvåra. Vi gör det för att utveckla, anpassa och förändra för att möta framtida behov och krav.

Vi tror på framtiden och vi verkar för en liberal framtid.

Per-Ola Grönberg och Thomas Lundkvist, Liberalerna i Sandviken

LÄS MER:

Stor debatt om ödet för Sandvikens skolor – här besvaras era frågor

Skolpsykologen bekräftar föräldrarnas oro: “Barn känner sig otryggare i större skolor”

Skolfrågan i Sandviken akut sedan länge – utdraget huvudbry för kommunen

Sandvikens plan på förskolebyar får kritik

LISTA: Skola för skola – så många miljoner kostar satsningen på skolbyar i Sandviken

Så kan Sandvikens framtida skola och förskola se ut – tre grundskolor i “skolbyar”arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar