Alla sorters tjänstehundar bör få starkare rättsskydd


Det finns drygt 425 väktarhundar i Sverige – dessa saknar idag ett förstärkt rättsskydd, vilket även förarna gör i ett samhälle där allt fler krav ställs på att privata företag skall verka i otrygga miljöer. Misshandlar man en väktarhund klassas detta som skadegörelse, trots det är ett levande väsen och ingen sak. Så ytterst allvarliga fall kan det skärpas om bedömningen är grovt djurplågeri. Lagstiftarna har dock insett och skärpt lagen för vissa hundar och djur att falla under lagen med blåljussabotage från den 1 Januari i år. Där har polishundar och polishästar ett förstärkt skydd av den nya lagen.

Det vanligaste straffet för skadegörelse är idag böter, så slår du en väktarhund som är till för att skydda väktaren eller objekt så får du betala en slant. En väktarhund är inte en sak eller bara ett arbetsredskap, det är även familjemedlem. En förare spenderar mera tid med sin hund än sin familj.

Hundarna och dess förare bevakar allt från bostadsområden till kärnkraftverk, myndigheter, militäranläggningar, företag, och så vidare. Men deras viktigaste jobb är att skydda sin förare (väktaren). Det finns både väktarhundar eller EDD-hundar, Explosive Detection Dogs, eller sprängämneshundar, nu kommer även NDD, Narcotic Detection Dogs. För nämnda ändamål spenderar förarna hundratals timmar per år och upprätthålla väktarhunden, EDD/ NDD-hundens kompetens.

Så sent som i somras blev en kollegas hund påkörd av en kille på moped i Göteborg, avsiktligt. Den gången gick det bra för hunden. Polisen rubricerade det som skadegörelse med smitning. Men lades ner på grund av brist på bevis.

Att våldet i samhället blir grövre är allmänt känt, så det är bara en tidsfråga innan våra hundar utsätts för mera och grövre våld. Oftast är det våra väktare med hund som är först på plats. Så det är en viktig signal att sända från samhället att det är ett grovt brott att ge sig på en väktarhund som är satt att skydda viktiga objekt.

December 2016 tillsatte regeringen en utredning som skulle komma med ett förslag om ny lag, blåljussabotage. Det skulle ge ett nytt verktyg för att stävja våldet mot blåljusmyndigheter. Utredningen presenterades 20 Januari 2019 för regeringen, trots flera tunga remissinstanser så utelämnade man flera stora yrkeskategorier vars vardag kantas av hot och våld. Bland annat ville Säkerhetsföretagen att ordningsvakter och väktare skulle ingå i den nya lagen, men detta togs inte med.

Nu vill vi skydda våra tjänstehundar och dess förare. Det finns ingen statistik att få ut från polisen om hur många anmälningar det gjorts om våld mot väktarhundar, just på grund av att det klassas som skadegörelse. Under 2009 gjordes 205 000 anmälningar om skadegörelse.

Så det är omöjligt att gå igenom dessa manuellt. Polisen har inte ens statistik över våld mot sina egna hundar, så man kan säga att det saknas underlag för ett förstärkt skydd för dessa också. Men de fick det, så då ska även våra hundar ha det. Våldet blir som sagt grövre, så det behövs en tydlig signal från samhället att väktarhundar som skyddar som mycket har förstärkt rättsskydd.

Elin Lundgren och Kristina Nilsson (S) skickade in en motion (2018/19:1142) om detta i November 2018, som inte hörsammats av Justitieutskottet.

Nu är det dags för justitieminister Morgan Johansson att se till så lagen ändras så den även inkluderar väktarhundar, tullens hundar, kriminalvårdens hundar och militärens hundar, godkända tjänstehundar. Är inte dessa hundar värda att skyddas bättre? När kommer du gå vidare med frågan, räknas inte alla djur som gör en insats?

Fotnot. Siffrorna om antalet anmälningar om skadegörelse är hämtat från BRÅ, bra.se Siffrorna om antal väktarhundar är hämtade från Länsstyrelsen, september 2020

Kenneth Johansson, väktare sedan 2003, hundförare sen 2008

Joachim Källsholm, Senior advisor Securitas Sverige ABarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar