Listning hos Kry är ett aktivt val av patienterna


REPLIK. Den bild som ges av några läkare vid Surbrunns Vårdcentral i Stockholm är ett olyckligt sätt att se på patienter vars rätt och förmåga att välja ifrågasätts och där hög tillgänglighet ses som ett problem. I kombination med ett antal felaktiga påståenden om digital vård och oss som vårdgivare bidrar det inte till en konstruktiv och kvalitetsinriktad debatt om primärvårdens utveckling mot ökad digitalisering.

Den senaste veckans debatt kring patienters vårdval i Stockholm är bra. Kry har samma uppdrag, åtagande och avtal som andra vårdcentraler i Region Stockholm, och följer de regler och riktlinjer regionen har satt. Det är viktigt att granskning och debatt är faktabaserad och vi vill därför bemöta den nidbild av vår verksamhet som artikelförfattarna framför i sitt debattinlägg.

Listningen kan bli tydligare

Det går inte att lista sig hos Kry utan att personligen signera via bank-ID, och den som listat sig får en skriftlig bekräftelse direkt efteråt med information om vad listning innebär. Majoriteten av de som valt att lista sig hos oss har sedan tidigare en vårdrelation till Kry, med en hög patientnöjdhet. 

Kry har öppnat en fysisk vårdcentral i Gallerian i Stockholm.Foto: Magnus Hallgren/TT

Fortfarande väljer dock de flesta av de dryga tusen Stockholmare som använder Krys digitala tjänst dagligen att inte lista om sig från sin nuvarande vårdcentral. Detta sammantaget indikerar att listning hos Kry är ett aktivt val av patienterna. De vittnesmål från patienter om att informationen kopplat till listning kan uppfattas som otydlig har vi tagit till oss av och vi arbetar som alltid löpande för att ytterligare förtydliga informationen.

Regionerna vill ha Kry

Flera regioner har under lång tid velat att Kry etablerar fysiska vårdcentraler för att ta ett helhetsansvar för patienten och bli del av de regionala ersättningssystemen. När vi nu gör detta i region Stockholm, som vi även själva länge velat, så väcks farhågor från andra vårdcentraler om hur vår etablering kan komma att påverka deras verksamhet, såsom är tydligt från Surbrunns inlägg. 

Men att mot bakgrund mot detta kritisera patienternas val av vårdcentral, eller att svartmåla verksamheten på osaklig grund är kontraproduktivt. Faktum är att Kry erbjuder en vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet, där vi arbetar utifrån principen att vi vill möta patienterna på ett sätt som passar dem, snarare än att mota bort dem med krångliga kontaktvägar, begränsade öppettider eller långa telefonköer.

Vi följer riktlinjerna

Precis på samma sätt som alla vårdgivare följer vi uppställda riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete, som har granskats och godkänts av IVO. Bland annat har vi ett omfattande introduktionsprogram, systematisk uppföljning och utvärdering av vår vårdpersonals kvalitetsarbete och följer gällande behandlingsriktlinjer samt har verktyg för att hantera vårdavvikelser.

Att se patienternas behov av att få konsultation och snabbt få rätt vård på rätt nivå som ett problem är inte att värna om vårdens kvalitet och medborgarnas förtroende. Att patienter väljer ett annat alternativ som erbjuder tillgänglig vård på patientens villkor, dygnet runt via video, på ett 30-tal språk eller inom 24 timmar på en fysisk vårdcentral är svårt att se som ett samhällsproblem.

Ökad tillgänglighet – och jämlikhet

Kry startade och har vuxit utifrån patienters behov och nöjdhet. Vår modell med ett stort inslag av digital vård innebär inte enbart ökad tillgänglighet, utan även att vården blir mer jämlik där alla har samma tillgänglighet oavsett bostadsadress, arbetssituation eller modersmål. Fler digitala patientmöten frigör resurser för de som är i behov av fysisk vård. Vi är stolta över att gå i första ledet för att erbjuda den bästa kombinationen av båda.

 

Av Joakim Röstlund

Medicinskt ansvarig och chefsläkare Kry

Nasim Bergman Farrokhnia

Forskningschef och chefsläkare Kry

LÄS MER: KRY:s fulspel sänker de seriösa vårdcentralernaexpressen

Related posts

lämna en kommentar