Höjd soptaxa splittrar kommunpolitikerna – igen


I år höjdes avfallstaxan rejält, något som ger Gästrike återvinnare 17 miljoner kronor mer i intäkter. Höjningen vållade debatt och fick kritik.

Nu vill Gästrike återvinnare höja taxan igen, från januari 2021. Den här gången handlar det om en höjning på i genomsnitt 2,5 procent. Det ska ge 4,5 miljoner kronor och täcka ökade kostnader för bland annat löner och inflation. För att klara ökade utgifter för bland annat förbränningsskatt ska kommunalförbundet också spara 2,5 miljoner kronor på sina utgifter för att få sin ekonomi i balans.

De kommande åren väntar stora förändringar av verksamheten, bland annat genom förändrat producentansvar för förpackningar och tidningar samt en ny kretsloppsplan. Vilka effekter det får på ekonomin vet Gästrike återvinnare inte i dag.

– Det handlar om noll till tre kronor i månaden för de flesta, så det är en ganska liten höjning, säger Therese Metz, MP, kommunalråd.

För villor som inte sorterar ut sitt matavfall blir det dyrare, enligt förslaget en höjning med drygt 30 kronor i månaden. Syftet med taxan är, liksom tidigare, att fungera som morot för att få fler att sortera mer.

– Kunderna kan påverka sina kostnader, säger Therese Metz och tillägger att kommunalförbund måste ha en ekonomi i balans.

V, M och KD röstade nej till taxehöjningen.

Owe Hellberg, V, säger att han tycker att höjningen är onödig när förbundet räknar med att få ett överskott på fem miljoner kronor 2021. Det förra taxebeslutet överklagades och är inte avgjort än, så han vill även invänta domen och eventuella konsekvenser av den.

– Vi har inget emot taxekonstruktionen utom på en punkt. man får kasta osorterat om man betalar för sig. Man kan köpa sig fri.

Moderaterna vill se en höjning på som mest två procent och är emot själva konstruktionen.

– Det är rimligare att arbeta med sanktionsavgifter/straffavgifter mot de som tar det aktiva beslutet att inte sortera korrekt än att kontinuerligt höja taxan kraftigt för till exempel barnfamiljer som gör rätt för sig, skriver William Elofsson, M, i ett pressmeddelande.

Förslaget ska godkännas av fullmäktige i alla fem medlemskommuner innan det träder i kraft.

Några exempel på hur avfallstaxorna höjs 2021, enligt förslaget

En villa med hämtning varannan vecka av ett 140-literskärl sorterat restavfall samt ett 140-literskärl med matavfall: den årliga avgiften höjs från 2 395 till 2 403 kronor.

En villa med hämtning varannan vecka av ett 190-literskärl för både rest- och matavfall: den årliga avgiften höjs från 5 567 till 5 946 kronor.

En radhuslänga med 40 hushåll, med hämtning varje vecka av tre 660-literskärl för sorterat restavfall och två 240-literskärl för matavfall: den årliga avgiften höjs från 72 391 till 81 732 kronor.

I avgifterna ovan ingår både den fasta grundavgiften och rörliga hämtningsavgiften.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar