Få i gång konsumtionen med en negativ löneökning


10 000 kronor till medborgarna, skriver media, angående ett förslag från SD.

Gör istället om lönetrapporna där äldre tjänar mer. Lön mellan 25 och 45 bör vara högre då de i de flesta fall spenderar sina pengar. Högt avlönade med löneökningar sparar sina pengar.

För att få konsumtionen att öka så bör de yngre ha hög lön nu och inte efter barnen flyttat. De yngre har behov som de äldre redan tillgodosett, lön för den gruppen bör minska istället för att öka, vilket idag är fallet. Varför inte en negativ löneökning för gruppen 50–65 för att få fart på konsumtionen?

Butterarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar