Att ge stöd till anhöriga är en lagstyrd verksamhet


I dag den 6 oktober är det internationella anhörigdagen, en dag som just detta år uppmärksammas på ett annorlunda vis. Pandemin sätter spår i hela samhället och påverkar oss alla olika. Oberörd är nog ingen. Media bevittnar dagligen de svårigheter/katastrofer som omkullkastar vardagen. Nya lagar, rutiner och förhållningssätt upprättas i rasande fart som normalt tar år att besluta och genomföra.

Det finns många anhöriga omkring oss. Kanske är du själv anhörig? Att vårda, stötta eller ha stor omsorg av en närstående är så vanligt att de flesta av oss inte ens tänker på att det är just det man gör.

På Anhörigcenter möter vi människor vars hälsa har börjat bli påverkad på olika vis. Fysiska och psykiska symtom på att man har gett så mycket av sig själv att man hamnat i en situation där kroppen och sinnet börjar säga ifrån. En orsak kan vara att man inte förstår att man är anhörig. Alla insatser man gör för någon annan – i hemmet eller på andra sätt, all planering, förberedelser, alla instanser man ringer och besöker, all oro och frustration man kan bära på men också alla stunder av glädje och kärlek. Det är att vara anhörig.

Mycket av det man gör utgår från någon annans behov. Att sätta någon annans behov före sina egna under en tid. Att finnas där för någon vi bryr oss om, att ibland få vara deras krigare, dela roliga och svåra upplevelser, det är att vara anhörig. Det är inte ohälsosamt att vara anhörig.

Det ohälsosamma bildas när man inte blir sedd, prioriterar bort sina egna behov för att man upplever att ens närståendes behov är mer omfattande och viktigare, att ens närstående inte får hjälp av samhället och jag själv inte får stöd och bekräftelse från omgivningen.

Att ge stöd till anhöriga är en lagstyrd verksamhet, kommunerna är skyldig att erbjuda stöd. Hur kommunerna ska erbjuda stöd är upp till respektive kommun att utforma. Anhörigstödet ska ges av alla verksamheter inom en kommun.

Att få hållbara anhöriga kräver inte mycket. Ta en minut och fundera på hur du skulle vilja bli bemött i olika situationer i möten med vänner, personal och människor i stort om det var du som var anhörig. Om det är ditt barn, din mamma, din bror, din morfar som fått ett ökat stödbehov. Troligtvis kommer du fram till samma saker som forskningen visar; information och utbildning, någon att prata med, få möjligheten att fortsätta att umgås med sina vänner, få vila när det behövs och rätt hjälpmedel, men framför allt att du vill bli sedd och bekräftad och lyssnad på.

Du kan göra skillnad för anhöriga i din omgivning. Låt Nationella anhörigdagen vara den dagen då vi är extra uppmärksammade på anhöriga runt omkring oss, kanske är det extra viktigt i denna pandemi tid. Visa att du ser dem, lyssna på dem och bekräfta deras upplevelser. Just din blick, fråga eller hjälp kan vara det som gör att den anhörige du har framför dig blir hållbar. Ta emot andras omtanke för det kanske är du som är den anhörige…

Medarbetare inom Anhörigstöd, Gävle Kommun

Marie Bengtsson, anhörigkonsulent

Maria Berglin, anhörigstödjare

Sofi Hult, anhörigkonsulent

Kristina Larsson, anhörigstödjare

Katarina Nyblom, anhörigstödjare

Eva Rosenberg, anhörigstödjarearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar