Det är osanningarna som gör M i regionfullmäktige irrelevanta


Replik på “Lahenkorvas (S) stora fokus på oss moderater förstärker vår relevans”

Moderaterna är ett allt mindre relevant parti i regionfullmäktige. Det är min enkla poäng i mitt senaste debattinlägg, vari jag argumenterar sakligt för slutsatsen. Jag förstår att Alexander Hägg inte vill kännas vid slutsatsen utan istället försöker ta sig runt den. Låt mig förtydliga.

Var går den undre gränsen för ett partis relevans? Rätt många skulle säga att gränsen nog dras där ett parti nästan helt upphör med att utveckla och driva egen politik om vad man själv vill åstadkomma för medborgarnas bästa, utan istället ägnar sig åt att långt i efterhand kritisera andra partier som faktiskt utvecklar politik och driver utveckling. De allra flesta skulle nog säga att den nedre gränsen för ett partis relevans dras mellan det som är sant respektive falskt. Ett parti som medvetet för fram tveksamma och rent av oriktiga påståenden är inte ett relevant parti för medborgarna. Lögn är irrelevant för samhällsutveckling och gemenskap.

Moderaterna i regionfullmäktige har alltså med god marginal passerat den första gränsen; det är tomt på egen sammanhängande politik, partiet befinner sig i bakvattnet av den regionala utveckling som drivas av mitt eget parti S tillsammans med konstruktiva samarbetspartier. Tyvärr är M på väg att också bryta igenom den allra understa gränsen för politisk relevans, när man tillgriper just osanning. Detta är vad jag menar med att M är ett allt mindre relevant parti i regionfullmäktige.

I mitt förra inlägg pekade jag på några av de senaste tveksamheterna och osanningarna. Bland annat den uppenbara felaktigheten att vi skulle ha höjt skatten under innevarande mandatperiod eller att M för fram tveksamma löften om ändrade hastigheter på länets vägar om partiet lyckas få inflytande i fullmäktige (det är inte en fullmäktigefråga).

Ännu värre är kanske att M utåt är kritiska till de nödvändiga prishöjningar som genomförts i kollektivtrafiken, men när beslutet ska fattas för partiet fram mer långtgående åtgärder som årligt återkommande prisjusteringar – alltså utåt är det kritik mot högre priser men inåt när medborgarna inte ser och hör då kräver man något helt annat.

Detta är kännetecknen på ett irrelevant parti.

Jan Lahenkorva (S), regionrådarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar