Alla barn och elever kan behöva specialpedagogiskt stöd – vi ger den hjälpen


En redan tuff situation för skolorna har blivit ännu tuffare på grund av coronapandemin. Men elevers utbildning går inte att sätta på vänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett närmare och mer strategiskt stöd för skolhuvudmän och skolledningar i Gävleborg när det nya samverkanskontoret Gävle nu drar igång sin verksamhet.

I somras var en viktig debattartikel införd i Arbetarbladet. Autism- och Aspergerförbundet slog larm om att bara hälften av föräldrarna till de, enligt artikeln, cirka 600 elever i Gävleborg som har diagnostiserats med autism upplevde att barnen fick bättre stöd efter de fått sin diagnos.

Artikeln avslutades med en uppmaning till skolor att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten som ger råd och handledning kostnadsfritt till skolor. Vi håller med om den uppmaningen, skolor är mycket välkomna att höra av sig och stödet gäller alla barn och elever, oavsett om de har diagnos eller inte. Vårdnadshavare är också välkomna att höra av sig till vår tjänst “Fråga en rådgivare”, dit man kan ringa eller skicka frågor via webbformulär.

Alla barn och elever kan behöva specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skolgång. Finland brukar lyftas fram som ett gott exempel på ett land där det extra stödet ges brett och tidigt. Runt 30 procent av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid i Finland.

I Sverige gäller sedan ett år tillbaka Läsa-skriva-räkna-garantin, vilket innebär att mer stöd kommer sättas in tidigare för att garantera att alla barn uppnår kunskapskraven för svenska och matematik under lågstadiet. De speciella förhållanden som gäller nu under coronapandemin kan också innebära att fler elever, och andra elever än tidigare, behöver extra stöd.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten finns till för att stödja skolhuvudmän att organisera sitt stöd på bästa sätt så att det når alla barn och elever som behöver. Det samverkanskontor som startats i Gävle innebär att en del av den statliga myndigheten kommer vara särskilt inriktad på att ge ett mer nära och proaktivt stöd till skolhuvudmän i Gävleborgs län.

Samverkanskontoret i Gävle har senaste veckorna börjat att ta kontakt med skolhuvudmän i länet och ser fram emot en gemensam samverkan i strategiska frågor. Vi ser också i våra kontakter att många engagerade anställda på skolor i Gävleborg redan idag gör ett fantastiskt arbete för barn med autism.

Susanne Wennberg, samordnare

Magnus Viklund, chef, samverkanskontoret Gävle, Specialpedagogiska skolmyndighetenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar