Kan det bli en utförsäljning av de framtida skolbyarna?


Tänker politikerna i Sandviken rätt? Hur värderar de egentligen kommunens barn och ungdomar? Vill de att alla skall ha likvärdiga möjligheter till en ljus framtid med bra utbildning, starkt självförtroende och förtroende för samhället, eller vad är det som döljer sig i mörkret?

Storskolor (skolbyar) kan ha sina fördelar när man ser på skolan i ekonomiska termer. Enklare och billigare underhåll, troligen lägre personalkostnader (färre lärare per elev även om man inte kommer att erkänna det), lägre kostnader för läromedel inklusive datorer, etcetera.

Flera mindre skolor innebär troligtvis motsatsen, det vill säga högre kostnader på dessa punkter vilket innebär att politikerna kanske tänker rätt. I ekonomiska termer rätt, men man missar något som i förlängningen kan bli oerhört kostsamt för kommunen. Storskolor (skolbyar) innebär nämligen lång pendling, långa skoldagar, risk för ökad anonymitet och mobbing, grupperingar, osynlighet, etcetera. Mindre skolor innebär oftast motsatsen.

Om politikerna vill ha en levande kommun och inte enbart en centralort då tror jag att det i framtiden är lättare att attrahera barnfamiljer och hemvändare med flera om man satsar på det småskaliga och lokala. Tänk även på att unga efterfrågade lärare ofta också har barnfamiljer. Storskolor är en gammal förlegad lösning som inte känns attraktiv för våra barn och ungdomar.

Att det är en ekonomisk utmaning för kommunen är jag helt medveten om, men  är det inte vad politik handlar om, att hitta konstruktiva lösningar för framtiden även om det kan kosta mer. Eller, hemska tanke, det kan väl inte vara så att S med öppna ögon släppt in L med deras nyliberala idéer som i nästa led kan innebära en utförsäljning av dessa framtida “skolbyar”. Det kommer att vattnas i munnen på L:s kommunalråd om en stor friskolekoncern lägger ett fett bud på en eller kanske alla tilltänkta “skolbyar”. Bingo för L, fritt skolval för hela slanten och den så kallade marknaden sköter allt.

Kan det vara detta som döljer sig i mörkret, eller skall jag välja att vara positiv och hoppas på att våra politiker har sådana värderingar att de ser till våra barn och ungdomars bästa så att alla får tillgång till en bra fungerande, jämlik, inkluderande och närbelägen skola?

Lars Roland 

LÄS MER:

Norrsätraskolan har gått från nedlagd till prioriterad – därför är det bästa platsen för en skolby

Två skolor blev till en – så tycker eleverna om hopslagningen

Skolfrågan i Sandviken akut sedan länge – utdraget huvudbry för kommunen

Sandvikens plan på förskolebyar får kritik

LISTA: Skola för skola – så många miljoner kostar satsningen på skolbyar i Sandviken

Så kan Sandvikens framtida skola och förskola se ut – tre grundskolor i “skolbyar”arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar