Lahenkorvas (S) stora fokus på oss moderater förstärker vår relevans


Replik på “Därför är Moderaterna i Region Gävleborg irrelevanta”

Det är fascinerande att se hur intresserad regionrådet Jan Lahenkorva (S) är av moderaterna i Region Gävleborg. Det faktum att han skriver om oss här på debattsidorna, på Facebook, på sin blogg och dessutom läser upp Patrik Stenvards (M) texter i talarstolen i stället för sina egna visar dock på att han anser oss vara allt annat än irrelevanta.  Han verkar snarare anse att vi är högst relevanta när han pratar mer om vår politik än sin egen politik.

Han för också debatten bortom Region Gävleborg och vidare till angränsande län för att flytta fokus från sina egna misslyckanden. Låt oss då titta bortom Gävleborg och mot exempelvis Västernorrland där (S) styr. Där ger man inte vård som kan anstå till de som befinner sig där illegalt. När vi moderater i Region Gävleborg lade samma förslag här avslog (s)tyrande partier det och hade dessutom en rätt hög svansföring.

Vi tar gärna debatten när som helst, om vad som helst men det är tråkigt att Jan Lahenkorva (S) har en sådan arg ton. Det blir inte speciellt konstruktivt. Slutligen borde han kanske ägna lite mindre tid åt moderaterna och istället sätta press på sina egna partikollegor att ta ansvar för Region Gävleborgs långa vårdköer och katastrofala ekonomi.

Alexander Hägg (M), regionråd i oppositionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar