KRY:s fulspel sänker de seriösa vårdcentralerna


DEBATT. Penninghungern och metoderna för att sko sig på våra allmänna medel sprider sig och hittar hela tiden nya vägar.

Vi har tidigare uppmärksammat och debatterat kring de så kallade appläkarna, som erbjudit sina tjänster till medborgarna under delvis falska förespeglingar och framför allt salufört sig med argument som saknar evidens eller rentav är skadliga. Dessa argument är uppbackade av politiker ur de flesta läger, eftersom det är ett sätt vinna röster.

När människor i samma stund de drabbas av en tanke, en känsla, en snuva, en vårta eller vad det kan vara, har möjlighet att kontakta och boka tid hos en vårdgivare (läkare i första hand) är det givetvis att betrakta som mycket god tillgänglighet. Att denna tillgänglighet är av godo, är ett axiom som förfäktas både av politiker och av dem som ser en chans att tjäna sig en rejäl hacka. 

Tillgängligheten ökar hälsoångesten

Vi inom professionen vet att sådan total tillgänglighet inte gagnar folkhälsan eller på sikt ger den enskilda människan en känsla av trygghet. I stället leder den till ökande hälsoångest, önskan om ännu högre tillgänglighet och tilltagande oförmåga att härbärgera de problem som hör livet till. Dessutom stjäl den tid och energi från de verkligt behövande. De som kanske inte klarar att strida för sin sak och saknar både dator och mobilt bank-ID.

I själva verket är det ett oerhört kostsamt fuskbesök som stjäl pengar från den vårdcentral där patienten är listad.

Hittills har denna tillgänglighet erbjudits i första hand av de renodlade appläkarna. I alltför många fall tillhandahållen av läkare utan specialistkompetens, om ens legitimation. Den har lett till bedömningar som många gånger varit ytterst tveksamma ur ett medicinskt perspektiv, samt ett dubbel- eller trippelsökande eftersom många människor dessutom vill träffa sin husläkare i samma ärende. De litar inte på läkare de aldrig träffat personligen. 

Fuskbesök som stjäl pengar

Vi förstår att det ur patientens synvinkel förefaller vara ett smidigt sätt att få kontakt, genom ett gratis samtal över nätet som rentav avlastar den ordinarie vården. I själva verket är det alltså ett oerhört kostsamt fuskbesök som stjäl pengar från den vårdcentral där patienten är listad.

Här raggas det patienter: ”Lista dig hos Kry – få en länk till appen via sms”.

Patienter listas utan att de förstår

Nu har Kry börjat med fysiska vårdcentraler. Inte i Norrlands inland eller någon avlägsen storstadsförort, utan i Stockholms innerstad där vårdgivarna redan står som spön i backen. En av dessa vårdcentraler har efter sin första öppna månad 10 000 listade patienter! Hur gick det till? Jo, de verkar ha samlat på sig ett antal patienter som konsulterat dem (”ringt Kry”) och försåtligt listat på dem utan att de blivit tillfrågade. 

Detta sätt att jaga listade patienter är visserligen inte olagligt men högst oetiskt. Det komplicerar tillvaron för patienterna, samt leder till att seriösa vårdcentraler – som anser att de har ett samhällsuppdrag – blir av med stora delar av sin ersättning.

Skor sig på skattebetalarna

Vi menar att ett system där det är möjligt att mjölka samhället på pengar genom att samvetslöst spela på människors hälsoångest får konsekvenser som är fatala för den enskilda patienten och för samhället i stort.

Nu måste de styrande lyssna på professionen, och påbörja arbetet med att omöjliggöra för näriga affärsidkare i vårdbranschen att sko sig på bekostnad av det som samhällets skattemedel egentligen ska gå till: Vård, skola och omsorg till alla utifrån behov.

 

Av Lotta Grönwall Lindholm

Specialist i allmänmedicin

Anna Stenius

Specialist i allmänmedicin

Ville Laukkanen

Specialist i allmänmedicin

Åsa Colliander

Specialist i allmänmedicin

Annica Riva

ST-läkare i allmänmedicin

Samtliga undertecknare är läkare på Surbrunns vårdcentral, Stockholm

LÄS MER: Läkare: Jag har varit en god samarit – nu ska jag bli snuskigt rik!

LÄS MER: Camilla Läckberg är en parasit på den gemensamma vården 

LÄS MER: Medborgarna har inte längre råd med Irene Svenoniusexpressen

Related posts

lämna en kommentar