Jag förstår inte agget mot miljökämparna


Svar till Lars Kamél: Ja, det mesta med klimatförändringarna är normalt

Du påstår att du vet alla svaren, och att det är fullständigt normalt med de ökade bränderna, torkan, ovädren, översvämningarna, krympande glaciärer, medeltemperaturen, och så vidare. Fullständigt normalt påstår du, utan att redovisa källan. Kan den källan vara dina egna funderingar? Ditt eget huvud?

De flesta forskare anser att vår påverkan på klimatet accelererar allt detta, mer och mer, jag tror mer på dem än dig, ledsen. Jag ser nyheter på media från alla  jordens hörn, det verifierar inte dina egna tankar. Att vårt hårda skövlande av tillgångarna inte skulle ha effekt? Lite naivt.

Jag förstår heller inte motviljan och agget till de miljökämpar som värnar om en bättre framtid på vårt lilla klot. Det borde jag själv och alla människor värna om. Det där om att förneka fakta, som du påstår är fullt normalt, i ditt fall tror jag det är rätt.

Jannearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar