Gävle är utsatt för social dumpning


Jag har förmånen att sitta i både Gavlegårdarnas styrelse såväl som i AFN (Arbetsmarknads- och funktionsnämnden), i den senare så ansvarar vi bland annat för försörjningsstöd.

Med den bakgrunden slås jag av utvecklingen i Gävle kommun kontra riket i övrigt. För perioden 2015–2019 har antalet familjer som lever på försörjningsstöd (före detta socialbidrag) minskat med cirka 7 procent i riket, medan vi i Gävle har en markant ökning på dryga 20 procent! För 2020 såg siffrorna ännu värre ut där ökningen passerar 40 procent. Vi har mer än dubbelt så många som lever på försörjningsstöd i Gävle kommun kontra riket i genomsnitt.

Vad beror detta på? I ett stort antal Stockholmskommuner har det allmännyttiga bostadsbolaget vägrat räkna försörjningsstöd som en godkänd inkomst för att få hyra en lägenhet, med motiveringen att dessa inkomster behovsprövas varje månad och därmed inte kan anses vara en stabil inkomst.

I vår kommun räknas försörjningsstöd vara en tillräckligt stabil inkomst för att kunna hyra hos Gavlegårdarna. Inom Gavlegårdarna resonerar man att vi inte ser någon minskad betalningsförmåga bland dessa individer, vilket är naturligt då kommunen betalar hyran via bidrag.

Detta medför naturligtvis att familjer som inte får hyra i Stockholm söker sig till närliggande orter med mer generöst regelverk vad gäller egen försörjning, och i realiteten så är detta inget annat än social dumpning från Stockholms kommuner till bland annat Gävle!

För kommunens bästa krävs att ägardirektiven gentemot Gavlegårdarna ändras så att denna sociala dumpning upphör!

Petri Ekorre, Moderaternaarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar