Behövs det inte kommunalt VA för att bygga i ytterområdena?


Kommentar till artikeln “Topplägen i Gävle blir draglok för fler bostäder på landsbygden – här är kommunens nya byggprincip”

Jag har en fråga till Erik Holmestig och Jörgen Edsvik. Kan ni förklara era tankar, när det inte finns vatten och avlopp, hur skall ni då kunna bygga i ytterområden som till exempel gamla Hille kommun, Hamrånge kommun, Valbo kommun och Hedesunda kommun?

Eller har ni tänkt börja bygga vatten och avlopp till våren 2021, för då kan vi tro på idén? För det kan väl inte vara så att ni börjar planera för åren 2035–2050, varför i så fall gå ut med dessa tankar nu när halva kommunens invånare som lever idag har hunnit avlida innan det blir verklighet.

Lutfisktorparen

SVAR DIREKT:

Ja, vattentillgången är ett problem i delar, men inte hela vår kommun och det kräver oavsett förstärkningar på olika sätt framåt. Idag finns ett utrymme i vattensystemet att bygga för omkring 100 personer till Hamrångebygden. Förstärkningsarbeten vid Totra och spårning av läckor som nu pågår kan troligen möjliggöra fler än så. I dag finns ett utrymme att bygga för omkring 300 personer ytterligare i Forsbacka och hela Valboområdet, och här undersöks möjligheterna att förstärka vattensystemet via till exempel mer infiltration och läckspårning. I dag finns inga kända vattenproblem i Hilleområdet och Hedesunda vilket gör att det inte finns någon begränsning för nya bostäder där.

Så ja, vi arbetar både just nu och kontinuerligt för att öka tillgången till vatten i olika delar av kommunen. Och ja, vi arbetar också långsiktigt för att förstärka hela vårt system, bland annat via en ny vattentäkt och överföringsledning från Älvkarleby, som blir mycket viktig för hela Gävles expansion i framtiden.

Slutsatsen är att det går bra att fortsätta bygga på landsbygden i vår kommun och där det konkret också finns planer på väg fram, närmast i Hamrångebygden.

Erik Holmestig (C), kommunalråd

Jörgen Edsvik (S), kommunalrådarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar