Framtidens skola måste ha ett landsbygdsperspektiv


För oss centerpartister är värnandet om landsbygden lika självklart som påtår till kaffet. Vi står för valfrihet, öppenhet och möjligheten till närliggande samhällsservice för alla invånare. Vår ambition är att jobb, utbildning och välfärd ska finnas tillgänglig i alla delar av Sandvikens kommun.

Skolan ska utgå från individens unika egenskaper och förutsättningar. För vår del handlar det om att ge varje elev förutsättningar att lyckas och att skolan ska finnas tillgänglig i flera delar av Sandviken, inte bara i centralorten.

Skolhusplanen har nu presenterats och redovisar förslag på hur man skulle kunna förändra och förbättra skolstrukturen i Sandviken. Vissa delar ser vi positivt på. Bland annat att man vill öka platserna på gymnasieskolan och vuxenutbildningen då fler personer behöver relevant behörighet för att komma in på arbetsmarknaden. Idag står många människor utanför arbetsmarknaden, samtidigt som flera branscher larmar om en akut brist på människor att anställa. Gymnasiet och vuxenutbildningarna har en viktig roll för att säkra att företag finner den kompetens de söker och för människor att komma i arbete.

Vi centerpartister anser docka att flera av förslagen som presenteras i skolutredningen saknar ett perspektiv utifrån oss som bor på de mindre orterna runt om i kommunen. Vi vill se en utveckling av skolan i hela kommunen. Forskning visar även att små enheter är mycket bättre på inkludering och att anpassa undervisningen till de elever som är i behov av stöd.

Vi värnar möjligheten för barn och yngre elever att gå på en skola som finns nära hemmiljön. Det är viktigt för elevernas trygghet såväl som möjligheten för människor att bosätta sig på en ort, särskilt där de geografiska avstånden är lite längre. Framtidens skola måste därför ha ett landsbygdsperspektiv. Det perspektivet kommer Centerpartiet fortsätta driva.

Martin Eriksson (C), kretsordförande

Maria Vestlund (C), vice kretsordförandearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar