Flera nya anmälningar om trängsel i krogköer


– Det var löningshelg och vi har fått anmälningar om att det varit trängsel på två ställen under lördagen, det gäller både i köer utanför och inne i lokalerna, säger Gävle kommuns miljöchef Patrik Gustavsson.

På bilder tagna utanför Söderhielmska under lördagskvällen syns tydligt hur många människor står tätt i kö för att komma in genom entrén.

– Eftersom det är offentlig mark utanför våra grindar/entré så saknar vår personal befogenhet att kräva att personer utanför våra serveringsytor ska följa rådande rekommendationer, säger Nasi Anadol som driver Söderhielmska gården.

Däremot kan vakterna neka de som inte håller avståndet från att släppas in.

Nasi Anadol säger att det var fullsatt på Söderhielmska under helgen, så pass att ett flertal gäster nekades inträde. Alla gäster som togs in hade sittplatser med bord och stolar placerade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under sommaren har kontroller gjorts löpande och Söderhielmska har inte fått några anmärkningar.

– Flertalet gånger har de berömt oss för våra goda ordning. Vi har inte hört något från Livsmiljö Gävle ännu angående helgen, säger Nasi Anadol.

Rapporterna har nått miljöinspektörerna i efterhand, de allra flesta tipsen kommer in via kommunens e-tjänst, men även per mejl eller telefon.

– När det kommit in flera klagomål riktade mot ett ställe brukar vi göra en oanmäld kontroll. Men innan dess tar vi kontakt med krögaren i fråga, för att bedöma vilken insats som gjorts för att hålla distansen.

Patrik Gustavsson säger att det varit en tät kommunikation med alla kommunens krögare under hela perioden med pandemin.

Nu inför hösten finns beredskap för att följa upp hur det ser ut när gästerna flyttar från uteserveringarna in i lokalerna.

– Vi kanske behöver göra fler kontroller när det finns begränsat utrymme att röra sig på, om man kan styra om i lokalerna så att distansen kan hållas.

Miljöinspektörerna har även ögonen på exempelvis lunchrestauranger där det kan komma många gäster vid samma tidpunkt, ibland större sällskap som vill sitta tillsammans.

– Det är en svår uppgift, men alla gör ett bra jobb, för sällskap ska få sitta tillsammans även om de är många.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar