Därför är Moderaterna i Region Gävleborg irrelevanta


Moderaterna i Region Gävleborg har antagit en märklig form av oppositionsroll. Man har av allt att döma beslutat sig för att helt upphöra att utveckla, driva och föreslå egen politik. Istället är man endast och uteslutande inriktade på att försöka kritisera den politik som vi socialdemokrater med våra samarbetspartier driver. Tyvärr bygger man sin kritik på rena och medvetna felaktigheter. Sådant får man inte tillåtas komma undan med inför medborgarna. M bör ställas till svars för lögner och tveksamma uttalanden. (Att partiet väljer att inte driva politik är en betydande svaghet men det drabbar trots allt ingen annan än dem själva.)

Den senaste medvetna felaktigheten består i att regionrådet Hägg (M) på bland annat partiets sociala medier påstår att majoriteten höjt skatterna, höjt priserna i kollektivtrafiken och skapat stora underskott. Men med moderaterna vid makten blir det både högre hastigheter på våra vägar, bättre och mer tillgänglig sjukvård och budgetöverskott, enligt Hägg.

Låt oss granska vad Hägg säger, vad M försökt få gjort i kollektivtrafiken, vilken möjlighet M i Region Gävleborg har att förändra hastighetsbegränsningar samt vilka erfarenheter som finns av partiets sjukvårdspolitik i de närmaste grannregionerna, där M styr.

Landstingsskatten i Gävleborg har varit oförändrad under mandatperioden. Häggs påstående att vi höjt skatten är därför lögn inför just skattebetalarna.

Priserna i kollektivtrafiken har höjts. En prishöjning M står helt och enigt bakom. Partiet föreslog faktiskt till och med återkommande årliga prishöjningar inom kollektivtrafiken vid Hållbarhetsnämndens sammanträde i mars! Även i detta avseende gränsar partiets påståenden inför medborgarna till vad som kan sägas vara sant och ärligt.

Högre hastigheter på länets vägar då? Det är Trafikverket och inte Region Gävleborg som beslutar om hastighetsbegränsningar på landets vägar. Hur M i Region Gävleborg ska förmå riksdag och regering att överlämna beslutanderätten om hastigheter på vägarna till landets regioner klargör aldrig Hägg, han bara lovar medborgarna att så kommer att ske.

Bättre och mer tillgänglig vård? Hur det ska gå till redovisas naturligtvis inte – eftersom M i Region Gävleborg inte utvecklar sjukvårdspolitik. Det vi däremot vet är att moderatledda Region Stockholm har så dålig ekonomi att de övervägt att säga upp nära tre hundra läkare och sjuksköterskor. Vi vet också att Akademiska sjukhuset i moderatledda Region Uppsala närmar sig miljardunderskott. Samt att moderatledda Region Dalarna väljer att stänga Folktandvårdens kliniker på landsbygden. Hur ska medborgarna kunna lita på att M i Gävleborg har en annan politik än sina kollegor i grannlänen. Rimligen borde ju politiken hänga ihop över länsgränserna.

M borde försöka presentera en politik som visar länets medborgare att man faktiskt har en politisk vilja och en plan. Lögner och hittepå imponerar knappast på någon. Nu är man ställd vid sidan av och därför alltmer irrelevant som oppositionsparti. Rollen som oppositionsledare är ledig i Region Gävleborg. Vem plockar upp bollen efter M?

Jan Lahenkorva (S), regionrådarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar