Bolag i Sandviken drev HVB-hem för våldsutsatta kvinnor – hade inte tillstånd


I mindre än ett år hade bolaget haft tillstånd att bedriva HVB-hem för våldsutsatta kvinnor då det i mitten av april 2020 uppdagades att man lämnat felaktiga uppgifter kring vem som var föreståndare. Då drog IVO tillbaka tillståndet.

I början av april placerade en kommun en kvinna med flera barn på HVB-hemmet, då bolaget fortfarande hade tillstånd att bedriva verksamhet. Efter att tillståndet drogs in informerades inte kommunen om beslutet, och familjen var placerade i bolagets regi i mer än fyra månader efter att tillståndet dragits tillbaka, till slutet av augusti. Även detta riktar IVO kritik emot.

Nu vill IVO att huvudmannen ska redovisa var det brustit i verksamheten, samt ge förslag på åtgärder.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar