Dags för Centern att bekänna färg i skolfrågan


Flera små skolor på landsbygden hotas just nu av nedläggning. Men det är viktigt att de finns kvar sade Annie Lööf i en intervju med SR 28 maj 2015. På Centerns hemsida läser jag: ”Gör kommunen skyldig att erbjuda andra aktörer att rädda nedläggningshotade skolor. I många bygder har etableringen av en friskola varit avgörande för ortens fortlevnad. Det kan även ha gjort att barn och unga slipper sitta flera timmar i buss till närmaste skola. Det är inte bra att elever och familjer kommer i kläm när en skola läggs ner. Det måste därför införas en skyldighet för kommuner att erbjuda andra aktörer att ta över nedläggningshotade skolor.”

I Sandviken driver C just nu en linje där man ograverat verkar stötta S och L i förslaget om skolbyar. Stora delar av förslaget går dock tvärs emot vad C både verkar för på nationell nivå samt hur man historiskt sett har tänkt lokalt i Sandviken.

Det är dags att bekänna färg och visa att man fortfarande stödjer tanken på att hela kommunen ska leva, även om det innebär en brytning med S. Ett enkelt beslut om C har för ambition att växa även efter nästa val kan tyckas men då krävs det att man visar var man står här och nu. Det skulle även innebära att man kan se tydliga avtryck av C i den lokala politiken, istället för nu där C har fått noll inflytande och bara verkar som stödparti för S.

Se hur C nationellt har fått full hävstång i inflytande på politiken. Våga visa samma mod här när vi nu står i ett avgörande vägskäl. Vad säger du Carl-Ewert Ohlsson (C)?

Barnkonventionen är lag nu (även i Sandviken)arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar