Hela industriområdet rivs för att ge plats för Gävles nya reningsverk


Om knappt sju år blir Duvbackens reningsverk olagligt då gällande miljötillstånd löper ut. Dessutom är anläggningen från 60-talet redan i dag i minsta laget för Gävles växande befolkning.

Nu har Gästrike vatten vänt sig till kommunen och beställt en ny detaljplan för området där deras nya, större reningsverk får plats. I det arbetet kommer ett antal grannar i kläm.

Tidningen har tidigare berättat om företagaren och markägaren Niclas Thyrs farhågor om att marken kring hans industrilokaler närmast reningsverket är hotade.

De farhågorna har i dag besannats.

– Gävle kommun säger upp ett arrende på 7 500 kvadratmeter yta jag har hyrt av dem, och exproprierar ytterligare 4 500 kvadratmeter av min mark, säger Niclas Thyr i dag.

Men han har svårt att vara irriterad.

– Jag kan inte säga att jag är missnöjd. Jo, förstås är jag missnöjd med att de växer åt mitt håll, jag hade ju hellre sett att de byggde ut åt andra hållet. Men både kommunen och Gästrike vatten har varit jättebra att ha och göra med. De har verkligen varit sjysta och tillmötesgående, säger han.

Gästrike vatten ska ha tillträde till marken utanför hans lokaler i september 2022.

– Det är proffsigt att de gör det här redan nu. På två år hinner jag ställa om, inte minst mentalt. Och jag har haft tur, det är inga av mina hyresgäster som behöver lösas ut. En som skulle ha förlängt över den här perioden har redan flyttat ut. Och de som berörs mest, där ska vi flytta lite portar och grejer så att de kan vara kvar. Och det säger Gästrike vatten att de kan vara med och bidra lite till, säger Niclas Thyr.

– Det kanske är bra ändå, att man får flytta den här blytunga verksamheten någon annanstans. Det blir ju allt mer bostäder i området, resonerar han.

Men det är fler än Thyr som berörs längs Atlasgatan.

Hela sträckan från Byggmax (där ytorna utomhus krymper med ungefär 1 500 kvadratmeter) till Alderholmens Svets & Service vid Styrmansgatans infart ingår i Gästrike vattens expansionsplaner.

Det nya reningsverket behöver drygt dubbelt så mycket yta jämfört med i dag, och i Gästrike vattens vision för sin nya anläggning ingår en helt ny kontorsbyggnad vid Atlasgatan, och att infarten flyttas dit.

Däremot tycks man alltså ha övergett tankarna på att bygga ut i riktning mot naturskyddsområdet och T-udden.

– Den frågan landar på Gävle kommun. Det är de som har tilldelat oss ytor, säger Stefan Hedström, projektledare på Gästrike vatten.

Fastighetsbolaget NP3 hyr ut till Byggmax och har redan sålt grannfastigheten till Gästrike Vatten.

– I vårat fall tajmade det ganska väl. Vi höll på och förhandla med en ny hyresgäst när Gästrike Vatten hörde av sig. Så det var inga problem. Det är inte lika enkelt med Byggmax. Vi kan inte bara sälja bort en del av ytan som vi hyr ut till dem, säger Jens Lennefeldt, affärsansvarig i Gävle på NP3.

En tårtbit på ungefär 1 500 kvadratmeter av Byggmax utomhuslager sträcker sig in på den yta som Gästrike vatten vill komma åt.

Dan Schröder äger lokalerna där hans egen firma Alderholmens svets & service håller till. Han förhandlar som bäst med kommunen om ersättningsmark i Ersbo, och ser sig samtidigt omkring efter andra, privata alternativ.

– December 2022 ska vi vara borta. Är det här den bästa lösningen man kan komma fram till så är det bra för staden. Vi har gott om tid att hitta någon annanstans. Vi ser det som en möjlighet till en nystart, det är inget att vara sur över, säger han.

Gästrike vatten behöver senast 2023 ha tillgång till all mark i området för att hinna bygga klart reningsverket före 2027.

– Vi har inget annat val, eftersom tillståndet går ut 2027. Det är bara att jobba på, säger Stefan Hedström.

Vad har ni för budget för att lösa in grannfastigheterna?

– Det vet jag inte om jag vill gå in på. Vi ligger fortfarande i förhandling med flera fastighetsägare och det skulle kunna störa processen, säger Stefan Hedström.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar