Fysiskt närvarande läkare behövs på våra hälsocentraler


Liberalernas målsättning är att vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral, och först ska detta byggas ut för äldre med stora vårdbehov. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer nära och effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare.

Mot bakgrund av detta kan vi i Liberalerna inte acceptera förslaget till Region Gävleborgs hälsovalshandbok som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Förslaget kan leda vården längre bort från oss gävleborgare.

Vi kan inte gå med på förslaget om att det inte ska garanteras att vi gävleborgare när vi söker vård på vår hälsocentral kan få träffa en läkare på plats, utan istället kan bli hänvisade till kontakt med läkaren digitalt. För att kunna bedriva god och nära vård behöver det finnas läkare på plats på hälsocentralerna över hela länet.

Ska vi lyckas med målsättningen om att skapa en god och nära vård i Region Gävleborg så måste de beslut vi fattar inom vårdområdet leda oss åt rätt håll. Det är inte rimligt att driva Region Gävleborg till att bli den enda regionen i Sverige som inte har allmänläkare på plats under hälsocentralernas normala öppettider. Extra märkligt blir detta förslag när vi vet att Region Gävleborg har minst antal sjukhusplatser per 1 000 innevånare. När vi är medvetna om detta så kan vi lätt inse att daglig läkarbemanning av fysiskt närvarande läkare behövs på våra hälsocentraler.

Hasse Backman (L), regionråd i opposition Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar