Är Moderaterna okunniga om allbolagen?


Läser med bestörtning debattartikeln ”Låt allmännyttan bygga på landsbygden” skriven av Pekka Seitola (M).

Min spontana reflektion gällande Pekka Seitolas totala okunskap om kommunala bostadsbolag och nu gällande svensk lagstiftning ter sig för mig väldigt märklig. Allbolagen trädde i kraft 2011. Enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Vad jag vet så har Moderaterna representanter i Gavlegårdarnas styrelse. Har inte dessa representanter någon kommunikation med Pekka Seitola vad som gäller för kommunala bostadsbolag, eller är dessa representanter också lika okunniga om allbolagen som Pekka Seitola? Eller är det så att Pekka Seitola agerar utifrån egna intressen?

Luggollearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar