Gävles fångar gör helt rätt


Landets fängelser går upp i stabsläge. Det är fullt nu, så fullt att det är farligt för fängelsepersonalen, interner och medelsvensson. Så ser det ut även på Gävleanstalten och har gjort under en tid. De första riktiga larmrapporterna om läget kom redan förra året.

Att överfulla fängelser får konsekvenser är självklart. I december 2019 skedde ett mordförsök inne på fängelset i Gävle. Trångboddhet på fängelser skapar en instabil miljö för båda intagna och personal. När internerna är fler än platserna skapas en trängsel som i sig bygger risk för konflikter. Den som sitter i fängelse är trots allt inlåst, och det tillsammans med människor man inte själv valt att dela sin vardag med.

Svensk kriminalvård är bra på rehabilitering. Andelen som återfaller i kriminalitet i Sverige efter att ha suttit i fängelse är internationellt sett låg. Nu håller den statistiken på att slås sönder helt av politiker som gärna pratar om att låsa in buset, men lite om hur vi ska förhindra återfall i brott.

Politiker som för övrigt inte heller pratar tillräckligt om hur vi ska förebygga att någon över huvud taget blir kriminell och hamnar i fängelse. De som sitter i landets fängelser har ofta en bakgrund av missbruk, psykisk ohälsa och oavslutad skolgång med sig i packningen till fängelset. Det betyder också att den som vill förebygga ytterligare kriminalitet också måste hantera de problemen.

Stefan Löfven och Ulf Kristersson håller på att bygga en mycket farlig situation på landets fängelser och det brottsförebyggande arbetet fungerar dessutom inte.

I Gävle finns det 8-åringar involverade i droghandeln enligt socialtjänsten. Och på fängelset i Gävle, där är det fullt.

“Vi måste satsa på fängelserna!”, sa ingen politiker någonsin. Men om straffen ska bli längre och fler sitta i fängelse är det precis vad svenska politiker måste säga och göra. Annars kommer kapplöpningen om de hårdare straffen, på ren svenska, gå käpprätt åt helvete.

Att återfallsfrekvensen är låg i Sverige är inte en slump. Svensk kriminalvård arbetar aktivt med att ge de som sitter i landets fängelser en möjlighet att använda sin tid i fängelset till att hitta vägar till att komma ut och bli en del av samhället. Terapi, missbruksvård, möjligheter att studera är effektiva vägar för samhället att förhindra människor från att återfalla i brott.

Och det i sig är ett enormt viktig trygghetsskapande arbete. Precis som arbetet med att förebygga att människor, och då främst pojkar och unga män, över huvud taget blir kriminella.

Återfallsstatistiken kommer inte fortsätta vara låg om Löfven och Kristersson inte satsar, ja satsar, på landets fängelser och fångar.

Att låsa in fler kan låta som en bra politik för trygghet. Kombineras den inte med resurser till fängelserna är den direkt farlig och riskerar ge oss ökad, inte minskad, brottslighet.

Fler fångar borde därför också göra som i Gävle och JO-anmäla sin anstalt.

I ett civiliserat samhälle låser man inte in människor och behandlar dem som djur.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar