Därför vill Vänsterpartiet införa mobilförbud på samtliga grundskolor


Så sent som i slutet på augusti infördes mobilförbudet under skoltid på Vallbacksskolan i Gävle.

Vänsterpartiet yrkar nu att samtliga grundskolor i Gävle kommun ska vara mobilfria under skoltid.

“Mobiltelefonen är numera en väsentlig del av vardagen, inte minst för barn och ungdomar. Den har många fördelar, tillgängligheten och kontakten med anhöriga och kompisar har ökat väsentligt. Nackdelarna är att den skapar ett beroende av att hela tiden vara uppdaterad på sociala medier, vilket tar mycket tid och energi i anspråk. En del lärare menar att mobilen tar tid och energi från skolarbetet och viljan att hela tiden uppdatera sig kan distrahera och störa lektionerna”, skriver förhandlingsledare Owe Hellberg i Vänsterpartiets motion.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar