Fler måste få en fast läkarkontakt i primärvården


De flesta håller med om att primärvården ska ha en starkare ställning framöver. En av de riktigt stora utmaningarna handlar om att alla som vill ska ha en fast, namngiven, läkare i primärvården. Det är grunden till att få en effektiv primärvård med hög kvalité.

Idag har mindre än hälften av Sveriges befolkning en fast kontakt med läkare i primärvården. I förhållande till många andra länder är det här en mycket låg siffra. De flesta andra länder är en egen läkare en självklarhet. Särskilt svårt är det på landsbygden där ännu färre har en fast läkare.

Det beror på att svensk primärvård inte har ett landsbygdsperspektiv. Det ska vara stora enheter med många olika personalkategorier och därtill många läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Det må passa Stockholm men definitivt inte den svenska landsbygden.

Vi har därför sedan många år drivit att det är viktigare att få fasta läkare i primärvården än att det ska vara läkare med allmänmedicinsk specialistkompetens. Det är ett tydligt politiskt ställningstagande. Vi vill också att den minsta enheten ska kunna vara en mottagning med läkare och sjuksköterska. Den som behöver stöd från andra personalkategorier kommer då att behöva åka längre. Hellre en mottagning med läkare och sjuksköterska på hemorten än stora kompletta enheter i städerna.

Vi vill också förenkla reglerna för att kunna bedriva primärvård. I grunden litar vi på att de som arbetar i primärvården utgår från patienternas behov. Om patienter dessutom får en reell möjlighet att faktiskt välja bort den primärvårdsmottagning som inte levererar är även det en skarp kvalitetskontroll.

Gör vi det enklare och mer attraktivt för läkare och sjuksköterskor att driva primärvård ökar också tillgängligheten i hela landet.

Anders W Jonsson (C), vice partiledare

Magnus Svensson (C), regionrådarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar