Com Hem struntar i oss gamla som inte har råd att byta tv


Kommentar till Larz Gustafsson: “Com Hems omställning är omöjlig att förstå sig på”

Jag håller med. Trots att jag fick hjälp med omställningen så var den inte gällande efter 8/9. Nu sitter jag där med en modern tv och har inget annat än skräp att titta på.

Com Hem förutsätter att man är datanörd och äger en modern tv. Det hjälper inte när synen är så dålig  att man inte kan läsa hieroglyferna än mindre, än trycka på rätta knappar.

Klarar man inte det så  anmodas  man  byta tv. Det är ytterligare ett angrepp på gamla människor. Många av dem har inte råd att byta tv, men det skiter Com Hem i. Huvudsaken för dem tycks vara de vinster de och tv- försäljarna kan göra. Det här är något för den politiska oppositionen att ägna sig åt i stället för att sänka den egna skatten så mycket att landet tar skada.

Karl Gustaf Skoogarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar