Fler skolförslag behövs – på bättre underlag


Har läst Sandvikens kommun Skolhusplan 2030 samt tillhörande fakta i form av tabeller och övriga underlag. Det positiva är att kommunen vill göra något för att åtgärda problem i skolan och är beredda att satsa stora resurser på det ekonomiskt.

LÄS MER:

Sandvikens plan på förskolebyar får kritik

LISTA: Skola för skola – så många miljoner kostar satsningen på skolbyar i Sandviken

Så kan Sandvikens framtida skola och förskola se ut – tre grundskolor i “skolbyar”

Det jag slås av efter att ha läst är det väldigt bristfälliga underlaget man har skapat planen utifrån. Man hänvisar genomgående till två saker, befolkningsprognosen i kommunen och tidigare genomfört tjänstemannaförslag Skola 2025. Utöver det är det några lösryckta delar från olika studier som tas upp. Jag kan tycka att är man beredd att satsa betydande delar av kommunens budget under flera år framåt bör man i en förstudie ta fram minst tre olika förslag för att kunna jämföra konsekvenser, risker och kostnader. I nuläget finns det bara ett förslag vilket gör att det inte går att jämföra och inte heller hävda att det är det bästa eller sämsta.

Jag tycker att man borde utveckla minst två till förslag där man tittar från olika infallsvinklar. Att utreda fler F-5 Skolor, fler 6-9 skolor och se hur det skulle påverka att sprida dessa istället för att slå ihop. Med väl planerade upptagningsområden kan man då motverka segregation och öka integration i Sandvikens tätort samt hålla landsbygden levande.

Högstadiet kan kanske vara motiverat att slå ihop till större enheter, men se då över vart man förlägger dessa, kanske är bättre att sprida än att lägga i befintliga problemområden.

Jag saknar helt en risk- och konsekvensanalys över det liggande förslaget. Man har inte kopplat förslaget till kommunens strategi och vision utan tycks snarare motverka denna känns det som.

Läser man i Sandvikens kommuns Vision 2025 står det att ”Sandvikens kommun skall erbjuda en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva”. Det står också att: ”I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling”-

Observera att det faktiskt står Sandvikens kommun, inte Sandvikens centralort!

Jag ser stora risker om man tar bort skolan på landsbygden. Vi själva som familj valde att flytta från Valbo till Kungsgården år 2014. Hade inte Kungsgården haft förskola/skola så hade vi aldrig valt att flytta till Sandvikens kommun, och jag känner fler som har liknade situation och resonerar lika. Man har inte presenterat någon risk- och konsekvensanalys hur en stor förändring av skolan kan påverka befolkningsprognosen för kommunen, och även skatteintäkterna.

Sandvikens kommun har saker som många andra små kommuner i Sverige skulle vara avundsjuka på. Vi har flera stora arbetsgivare Vi har kända friluftsanläggningar, främst representerade av Kungsberget och Högbo, men även Årsunda/strandbaden med flera. Vi har en fantastisk natur med blandning av skog, sjö och jordbruksmark.

Vi har bra läge med närhet till både Dalarna och mot Gävle, Uppsala, Stockholm Detta gör det viktigt att hela kommunen måste leva, Sandviken som centralort är inte det som gör kommunen bra, det är hela kommunen, inklusive Sandviken som skapar en bra och attraktiv helhet och där är skolor i hela kommunen en viktig del.

Slutsats. Skapa fler förslag på bättre underlag innan man fattar jättebeslut om skola och kommunbudget. Se till att förslagen är förankrade hos kommuninvånare och alla partier för att skapa en långsiktighet. Våg gå emot trender och satsa på hela kommunen, det kommer göra Sandviken kommun betydligt mer attraktiv för inflyttning!

Magnus Holmström och Åsa Jäderberg, Kungsgårdenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar