Flera företag borde tänka nytt och erbjuda hemkörning


Vi i riskgrupperna, som i många fall hållit oss isolerade sedan mars i väntan på vaccin, kan få matvaror levererade från större matvarukedjor hem till oss. Men hallå alla små- och medelstora företag i Sandvikens kommun, var håller ni hus, vart är ert nytänkande?

Näringslivskontor, centrumsamordnare, Arbetsförmedling och andra goda krafter – vore det inte enkelt att samordna de företag som vill att ingå i en samlad gemensam sida, både på nätet och i papperstidningar, veckoblad, etcetera, med vart vi kan ringa eller e-posta för att få det vi vill köpa utan att gå in i era affärer? Har ni inte personal?Där kommer arbetsförmedlingen in i bilden. Vi har många arbetslösa ungdomar i Sandviken som behöver praktik och som kan leverera det vi köper till bilen eller hem till oss utan att vi ska behöva köpa många i antal. Kanske kan dagens alla leveranser till och med samordnas?

Håll i, håll ut, tänk nytt.

Brittisarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar