Hög sjukfrånvaro på Gävles grundskolor – över 1 300 barn hemma


Även sjukfrånvaron bland lärare är högre än vanligt, närmare bestämt sju procent.

– Något högre än när vi inte har en pågående pandemi som innebär att inte heller medarbetare får vara i skolan med lindriga symtom, skriver Eva Levin till tidningen.

Den högre frånvaron av lärare har inneburit ett större tryck på bemanningsenheten.

– Vi har haft lite lägre bemanning än vi brukar i kombination med att de senaste två veckorna har vi fått in fler beställningar än vanligt. Men vi kan fortfarande bemöta beställningarna på en god nivå, säger enhetschefen Lena Brandsköld.

Har detta inneburit inställda lektioner?

– Så kan det nog ha blivit i vissa fall.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar