Gävleborg populärt bland hemesterfirare – ökar i antal gästnätter


Statistiken berör gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem under juli och jämförs med siffror från samma månad 2019.

Statistiken visar att antal gästnätter under juli månad ökat i tio av Sveriges 21 län i år jämfört med juli 2019. I topp tre ligger Jämtland, Kronoberg och Gävleborg. Jämfört med juli 2019 ökade antalet gästnätter i Gävleborg med 12 procent.

– Det är positivt att det inhemska resandet ökade under juli. Det har dock inte kompenserat för det stora bortfallet av utländska turister. Under sommarmånaderna utgör de en stor andel av gästnätter i de flesta län, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

Trots att antalet gästnätter ökade i tio av länen, så är det totala antalet lägre än i fjol. I landet i stort så minskade antalet gästnätter i juli med 32 procent jämfört med samma månad 2019. Dessa siffror beror till viss del på en stor minskning i Norrbottens och Stockholms län, där gästnätterna under juli månad minskade med 60 respektive 59 procent.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar