De norska reglerna handlar inte om att stänga gränser | Debatt


DEBATT. Norge och Sverige är inte bara varandras största handelspartners. Länderna har Europas längsta och äldsta landgräns, och vi har en mänsklig kontakt över gränsen som torde vara unik i världen.

Alex Schulman, som jag alltid läser med intresse, skriver i en krönika söndag den 6 september att Norge införde plötsligt en obegriplig form av regler. Rubriken syftar på norsk coronahantering och norska inreserestriktioner som införts för att förhindra smittospridning i Norge. Schulman menar att nu bör den norska gränsen öppnas utan restriktioner.

Ja, jag håller med dig Alex om andemeningen i din text. Vi norrmän och svenskar behöver varandra. Men.

Sverige har över 5 800 döda av covid-19. Norge har 264. Det innebär nära tolv gånger så många covid- 19-avlidna i Sverige jämfört med Norge per invånare. Detta har uppmärksammats i Norge. Smittspårning ses med stort allvar, och 80 000 människor per vecka testas nu för covid-19 i mitt hemland. Lokala utbrott gör att smittan ökat på nytt.

Norge behandlar alla nordiska regioner på samma sätt

De norska reglerna handlar inte om att stänga gränser. De handlar om karantänkrav vid inresa av smittoskyddshänsyn. De norska reglerna för karantän vid inresa från Sverige till Norge är offentliga och lätt tillgängliga.

De norska restriktionerna baseras på offentliga tal och tillämpas för varje län/region. I skrivande stund är åtta av Sveriges 21 län undantagna karantänkrav vid inresa till Norge. Fyra av dessa gränsar till Norge. Norge behandlar alla nordiska regioner på samma sätt.

De viktigaste reglerna är att antalet nya smittotillfällen de sista 14 dagarna skall vara färre än 20 per 100 000 invånare, och att andelen positiva tester de sista 14 dagarna skall vara mindre än 5 procent.

Smittoläget följs kontinuerligt och när ändringar sker som påverkar inresa till Norge kommuniceras dessa några dagar innan reglerna träder i kraft.

Ingen blir lyckligare än norrmännen om smittosituationen i Sverige går i rätt riktning

Samtidigt fortsätter mycket av det ekonomiska samarbetet. Import och export sker genom Göteborgs hamn, malmtransporter går från Kiruna till Narvik och med varor i retur.

Det pågår ett förstklassigt svenskt samarbete med Norge om de kommande covid-vaccinen. Norska, svenska och nordiska politiska ledare har sällan haft så tät kontakt som nu.

Ingen blir lyckligare än norrmännen om smittosituationen i Sverige går i rätt riktning. Ingen blir lyckligare än norrmännen när hela den 1 630 kilometer långa gränsen öppnas igen. Ingen blir lyckligare än norrmännen när samhället är tillbaka igen, både mellanmänskligt och ekonomiskt. Den dagen kommer.

Av Christian Syse

Norges ambassadör till Stockholm, Sverigeexpressen

Related posts

lämna en kommentar