En jämlik skola där alla går ut med samma möjligheter är självklart målet


Replik på “Vi står inte för storskolor – även om de kallas för skolbyar”

Effektivitet och privatiseringar är Moderaternas mantra. Däremot verkar de inte vilja låtsas om att effekten av friskolesystemet innebär just att kommuner och politiker (oavsett färg) får ett enormt minskat handlingsutrymme när marknaden driver systemet direkt mot storskolor. Det är den kapitalistiska konkurrensens drivkraft. Konkurrens som man påstod var vinsten när det här systemet infördes, och när det försvarats mot socialdemokraternas motstånd. Internationella engelska skolan säger till exempel i sin årsredovisning för 18/19 att de har tre gånger så många elever per skola jämfört med andra huvudmän. Det är den verklighet vi går mot om marknaden får bestämma.

LÄS MER: “Så kan Sandvikens framtida skola och förskola se ut – tre grundskolor i skolbyar”

Friskolesystemet bygger på så kallad ”skolpeng”. Det innebär att alla skolor får en viss summa per elev för att bedriva sin verksamhet, istället för att kompensera skolor efter faktiska kostnader. De kommersiella aktörerna studerar så klart vilken skolpeng varje kommun betalar (den kostnad kommunen har för en snittelev i den kommunala skolan) och etablerar sig där det finns mest pengar att tjäna. Fler faktorer spelar så klart in, så som hur många elever som finns inom en viss radie från skolan, och så vidare. Men pengarna är drivkraften.

Har vi i de kommunala skolorna många små enheter med många elever i underlaget, som ska servas med egna idrottshallar, bibliotek, skolgårdar, skolsyster och kuratorer m.m. så ökar det självklart kostnaden per elev, och lockar då aktörer som kan bygga just storskola, samla de här resurserna och göra vinst på mellanskillnaden.

Det här är egentligen en självklar effekt av den fina valfrihet som Moderaterna omhuldar. Jag för min del hade gärna sett att vi hade ett helt annat system, men än så länge så finns det en högermajoritet i Sverige som vill ha kvar detta. Att det i grunden är oförenligt med små skolor, det har de alltid blundat för.

Ett av sätten för oss här att mota och ta kontroll över ovan beskrivna utveckling är just skolbyar. Precis som jag skrev i den förra debattartikeln, så ger det här oss möjligheten att ha just små skolor utan att kostnaderna för det ökar. Genom att samla de små skolorna i centrala Sandviken i små byar där de kan stötta varandra och dela på resurser får vi både effektivitet och förbättringar både för elever och personal. Vi kan dessutom bättre behålla fler mindre skolor på mindre orter i kommunen. Mycket lite handlar egentligen om ren ekonomi, men det är en parameter vi måste ha med oss.

Samtidigt så ser vi till att skapa bättre klassrum, modernare anpassningsbara lokaler och en skola där alla kan få den undervisning de behöver anpassad efter sina behov och förutsättningar.

Möjligheten för att skapa ex. vis smågrupper för olika särskilda behov ökar när flera kan samarbeta. Istället för att ha en liten grupp på en skola för alla olika behov, får vi då tillsammans flera grupper som riktar sig var och en till ett sorts behov. Lärarna får ett enklare och närmare utbyte med kolleger i samma ämnen, och närhet mellan skolorna ökar förutsättningar för bra överlämningar för eleverna när de byter klasser.

Hittills har jag läst och hört många positiva reaktioner från vårdnadshavare. Skolbyar innebär ju även en trygg långsiktighet för eleverna – då det kan gå kvar i samma närområde hela grundskolan. Man ser att det kan vara en stor trygghet när det till exempel är dags att börja på högstadiet.

Jag personligen ogillar systemet med friskolor och skolpeng skarpt, och vill verkligen reformera Sveriges skolsystem. Det går att göra något åt det. I riksdagen jobbar jag, och många med mig för att skapa majoritet för att ändra systemet helt. Men det har Sandviken och våra framtida elever inte tid att vänta på. Därför är det en väldigt bra väg framåt att skapa just skolbyar. Möjligheten att behålla små skolor trots hotet från marknaden som i allt vill effektivisera och skapa större enheter finns här och nu.

Moderaterna däremot – har inga förslag för att skapa en jämlik skola med trygg miljö och högkvalitativ utbildning. Varken nationellt eller lokalt. De vill fortsätta låta marknaden ansvara för våra elevers skolgång.

Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna Sandvikenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar