Hofors kommun söker 10 miljoner i bidrag – så mycket har coronaarbetet kostat: “Extraordinär händelse”


– Pandemin är en extraordinär händelse som har krävt tid, kraft och pengar. Tiden och kraften kan inte ersättas, men pengarna kan vi få tillbaka, säger Jonatan Alamo Block.

Längst ned i artikeln hittar du de olika coronakostnaderna i detalj.

I förra veckan ansökte Hofors kommun om 10 669 809 kronor i statsbidrag hos Socialstyrelsen. Mest pengar – nästan fem miljoner kronor – har lagts på personal i omsorgen.

Det handlar bland annat om förlängda vikariat, övertidsersättning och sjuklöner. För februari söker kommunen stöd motsvarande hälften av sjuklönekostnaderna, och för mars 75 procent.

– I början var det svårt att veta om personal var hemma just på grund av corona. Istället för att intervjua alla, valde vi den här schablonen, säger Yuval Chulati som är kommunens ekonomichef.

Till de fyra miljonerna räknas också insatsen där kommunens personal kontaktade personer över 70 år, för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa.

– Vi upplevde att folk drog sig för att ringa om hjälp – trots att de självklart skulle få det. De har i betalat skatt i alla sina år för att vi ska kunna göra såna här saker, säger Jonatan Alamo Block.

Näst mest, nästan tre miljoner kronor, har smittskyddsåtgärderna kostat. Det är en uppsjö olika insatser dit bland annat resursenheten på simhallen räknas, liksom de extra vårdplatserna på dagcentret Galaxen.

Det räknas också som smittskydd att kommunen anställde extra omsorgspersonal, som jobbade med avskiljd vård för 115 personer med misstänkt smitta och 15 med konstaterad covid-19.

Personlig skyddsutrustning har hittills kostat 2,1 miljoner kronor.

– Vi har samarbetat med förvaltningarna och fått fram de här beloppen. Och vi har följt Socialstyrelsens riktlinjer till punkt och pricka, för att bara ta med sådant som vi kan få stöd för, säger Yuval Chulati.

Sista ansökningsdag var 31 augusti. Kort därefter kunde Socialstyrelsen konstatera att landets kommuner och regioner ansökt om totalt 11,2 miljarder kronor. I potten finns 5 miljarder kronor.

Pengarna är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete.

Hofors kommun har i flera år kämpat med underskott i kassan, och behöver få ett så stort bidrag som möjligt.

– Socialstyrelsen har sagt att de ska fylla på potten om de ser behovet. Jag tänker att då blir det väl så, när de har varit tydliga med det, säger Jonatan Alamo Block och fortsätter:

– Kommunen kommer att behöva jobba med effekterna av pandemin länge. Den psykiska ohälsan ser ut att öka, till exempel, och så har vi det här varslet på Ovako. Pengarna är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete.

Socialstyrelsen har meddelat att de ska gå igenom ansökningarna och göra olika prioriteringar, men att alla kommuner och regioner ska få stöd. Det kommer gå att söka ett till coronabidrag av samma sort, senare i höst.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar