Dryg nota för covid-19-vården i Gävleborg – regionen vill ha 148 miljoner extra från staten


Regeringen har avsatt fem miljarder kronor i ett statsbidrag för att ersätta kommuner och regioner för de merkostnader de haft för covid-19-pandemin.

För att få del av pengarna måste kommuner och regioner skicka in en ansökan. Detta har nu Region Gävleborg gjort. Enligt regionens beräkningar har pandemin för deras del inneburit merkostnader på 148 miljoner kronor under februari-juli. Man hoppas nu att staten ska skjuta till de pengarna.

– Det är främst kostnader för personal, personlig skyddsutrustning, anpassning av lokaler, vidtagna skyddsåtgärder, extra lokalvård och läkemedel, säger Göran Angergård, tillförordnad regiondirektör i Region Gävleborg.

I ansökan ingår även de merkostnader för de privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Hur mycket pengar Region Gävleborg kommer att få återstår att se. Det är Socialstyrelsen som fått i uppdrag att fördela statsbidraget. Handläggningstiden beräknas till en månad.

Oavsett utfallet kommer Region Gävleborg att senare i höst lämna in ytterligare en ansökan om coronabidrag. Regionen kommer då att ta upp de merkostnader man haft för pandemin under augusti-november.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar