Dags att politiker rättar sig efter folkets vilja


Allting går att sälja med mördande reklam, så börjar texten i en gammal slagdänga och det är så det fungerar. Inte bara företag använder sig av det utan även våra politiker. Invånarna påminns ständigt om hur viktiga de är för vår demokrati. Men så är det ju inte, den demokrati som fanns har ersatts av maktbeslut där beslutsunderlagen tagits fram av tjänstemän.

Tyvärr verkar det som att makthavande politiker inte förstår vad de beslutar om på grund av okunnighet. Det gäller att förstå beslutsunderlagen och vilka konsekvenser de får, för många politiska företrädare fullkomligt omöjligt att bilda sig en uppfattning om. Det är en komplicerad värld vi lever i.

Politiska beslut och vår byråkrati, motarbetar i alldeles för många fall både invånarna och småföretagens kreativitet och viljan att kunna påverka sina liv. Ordning och reda kallar Löfven det, i själva verket en rädsla för att invånarna om de organiserar sig, kan driva vårt samhälle bättre. Om man ser till verksamheter som privatiserats och blivit lönsamma kan man förstå oron.

En segdragen pandemi har uppmärksammat oss på att politiska beslut inte hinner med i det som händer. Vana vid att skjuta känsliga saker framför sig genom att tillsätta utredningar, lämnas inga klara besked. Den politiska handlingsförlamningen har inte bara kostat människors liv, utan också ett förlorat år för många företag inom olika branscher.

Tidigare felbeslut har fått katastrofala konsekvenser. Inte minst sjukvårdspersonalen har kämpat med underbemanning och materialbrist vilket riskerat både liv och hälsa. Nu är smärtgränsen nådd för många “syrror” kunde jag läsa, de måste se till sitt eget bästa och lösningen tycks vara att säga upp sig.

Pandemin har nämligen gett denna tröttkörda personal nya värderingar som visat sig inte sammanfalla med de politiska beslutsfattarnas. Materialbrist och personalbrist är bara en del av de politiska misstag som gjorts på grund av inkompetens och genom att inte insett varför vi behöver material i reserv samt en väl bemannad fungerande sjukvård.

Våra politiker kommer inte överens om någonting längre, varför bara en möjlighet att få ordning på vårt land återstår, nämligen att folket bestämmer vad beslutsfattarna har att rätta sig efter genom folkomröstning. Frågor som snabbt måste få en lösning är invandring/flyktingmottagning och resurser att få stopp på den ökande kriminaliteten.

Bevisligen har våra politiker helt misslyckats inom dessa områden till skada för invånarna, det är dags att invånarna får bestämma. Genom upplevelser och erfarenhet är det de som vet bäst, varför valresultatet ger vägledning om hur väljarna vill ha det.

Sven-Erik Hemlinarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar