Här är planerna för Sandvikenskolorna som inte nämns i skolförslaget – Jäderforsbor: “Vi är väldigt bortglömda”


Under tisdagen presenterade en extern konsult förslaget om hur skolstrukturen ska se ut i tio år framåt i Sandvikens kommun, med tre skolbyar i Sandvikens tätort.

I skolans EDU-app fick alla föräldrar ett meddelande under tisdagen om att de kunde ta del av planerna via kommunens hemsida. För flera Jäderforsbor uppstod förvirring och ilska kring att Jäderfors skola inte finns med i förslaget, och diskussioner pågick i sociala medier under tisdagskvällen.

– Jag är personligen inte ett dugg förvånad. De har velat lägga ner den under de senaste 25 åren – om det nu är det som händer. Vi är väldigt bortglömda i det här förslaget, säger Therese Bodell.

Therese Bodell, Maria Lindroth, Ester Hofmann von Schantz, Sarah Larsson och Niklas Larsson ifrågasätter alla den nya skolstrukturen som presenterats.

– Jag är fullständigt livrädd för vad det här ska leda till. De har romantiserat en storskola och det är inget alternativ för barn som har det svårt i skolan, säger Sarah Larsson.

– Har vi ingen omsorg till barnen kommer byn att dö, fyller Niklas Larsson i.

Maria Lindroth berättar att skolan, och även förskolan som fanns tidigare, var anledningen till att hon och familjen flyttade till Jäderfors.

– Det känns ju inte bra. Vi måste flytta om skolan stänger, och jag har sett effekterna av hur det blir med en otrygg barndom. Man gör inte så här mot barnen, säger hon.

De alla berättar om gemenskapen i byn och att barn och lärare trivs på Jäderfors skola.

– Eftersom det är en liten skola har elever och lärare kontakt med varandra över årskurserna. Min pojke som går i fyran berättade att de spelade boll, men så kom en f:are och ville vara med. Yngre tar hjälp av de äldre och kan känna trygghet på så vis, säger Ester Hofmann von Schantz.

Föräldrarna skulle helst se ett förslag som innebar att fler barn bussades till Jäderfors, i stället för tvärtom.

– Det finns så många studier om små skolor och klasser, och att närheten till naturen är bra. Det har vi här. Jag tror att barn som går här jämfört med i stora skolor mår bättre, säger Therese Bodell.

Jäderfors skola är i dag en skola från förskoleklass upp till sjätte klass, men många föräldrar är beredda på att det kan bli fråga om nedläggning. Det finns redan tankar om att starta en egen friskola i byn, berättar Sarah Larsson.

– Friskola är en idé som kom upp redan under tisdagskvällen. Många tror att det är rätt väg att gå för oss i Jäderfors, säger hon.

Det är inte bara Jäderfors skola som inte nämns i Skolhusplanen. Sätra skola, som ligger i södra Sandviken i Stensätra-Säljanområdet, står det ingenting om, och inte heller Alsjöskolan i Åshammar.

– De skolor som inte nämns i utredningen är skolor där utredaren inte anser att det ska finnas skolor i framtiden, om det inte under resans gång sker en annan demografisk utveckling. Vissa kan vara uteslutna för att kvalitén på lokalerna är för dåliga och att det är bättre att bygga nya skolor, säger Per-Ola Grönberg (L), kommunalråd.

Han förstår att Skolhusplanen kan ha rört upp en del känslor.

– Det är alltid känsligt att flytta skolor, men på det stora övergripande planet går det inte att gå på känsla och i det stora hela gör vi det som är bra för barnen, säger han.

Utanför Sandvikens tätort är förslaget att behålla F-6-skolorna Gullhedskolan i Järbo med 195 elever, Årsunda kyrkskola med 148 elever och Österfärnebo skola med 61 elever.

Hedängsskolan föreslås bli kvar som en F-9-skola, då med 347 elever i de lägre årskurserna och cirka 200 elever i årskurs 7-9.

Kungsgårdens skola är i dag en F-5-skola, men skulle i det nya förslaget ha plats för förskoleklass upp till årskurs 3 med 100 elever. Men när plats finns på Hedängsskolan eller Norrsätraskolan övervägs nedläggning.

Jäderforsbarn skulle hänvisas till Gullhedskolan F-6 och sedan Norrsätraskolan, enligt närhetsprincipen. Barn i Åshammar skulle hänvisas till Kungsgårdens skola F-3 och sedan Hedängsskolan.

– Den befolkningsprognos som utredningen baserad på har inte tagit hänsyn till hur det ser ut om fem år. Det kan ju visa sig att Jäderfors är ett jätteattraktivt område att bo på, eller Järbo, med anledning av det nya Microsoftbygget. Inget är skrivit i sten, även om vi visar en inriktning, säger han.

Vad gäller Vallhovsskolan och Västanbyns skola, som båda är skolor för förskoleklass upp till sjätte klass, beskrivs det i utredningen att de kan vara aktuella som förskolor. Vallhovsskolan med tolv avdelningar och Västanbyns skola med sex avdelningar.

Barn som bor i Vallhov skulle då tillhöra Norrsätraskolan och de som bor i Västanbyn skulle tillhöra Murgårdsskolan.

Jernvallsskolan, som efter flytten av högstadieelever till Björksätraskolan, nu är en F-6-skola finns inte med bland skolor att behålla. I stället tas det upp i en mening på sista sidan av skolutredningen, att lokalerna kan användas till den samlade vuxenutbildningen.

Barn bor nära Jernvallsskolan skulle då tillhöra Björksätraskolan och det södra området, om det nya skolförslaget går igenom.

Jäderforsföräldrarna är förberedda på ett tråkigt besked gällande skolan och funderar över hur framtiden blir i byn.

– Strax efter vi fick läsa det här berättade min dotter att när hon får barn ska barnen gå i Jäderfors skola, för att det är den absolut bästa skolan. Nu kanske jag måste berätta att det inte blir så, hon skulle bli krossad, säger Sarah Larsson.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar