Gävle kommun utplånar vårt gemensamma kulturarv


Är det ok att riva industriminnen? Tycker Gävle kommun och de förtroendevalda det? Jag talar om transformatorstationen i vackert tegel på söder. Vackrare än något ni någonsin har åstadkommit. Ett förfulande, lådmodernistiskt och kallt höghuskomplex skall byggas.

LÄS MER: Dyrt att skydda transformatorstationen från rivning

Ni har inte befolkningens stöd, så är det. Har ni lagligt stöd till detta? Tveksamt. Det är olagligt enligt demokratins alla lagar! Samhällskontraktet är brutet på alla plan! Det MÅSTE göras en granskning av samhällsbyggnad i denna stad. Räkenskap för ert avskyvärda förakt för staden, dess kulturarv och historia måste ske enligt alla våra rikes lagar. Riksåklagare måste göra en total genomgång av samtliga beslut om rivningar samt förfulningar av vårt, befolkningens kulturarv som skett i modern tid i Gävle.

Kom ihåg alla de arbetare som satte upp tegelsten för tegelsten. Kom ihåg de hårt förvärvade pengar som befolkningen en gång betalade för detta. Kom ihåg den vackra byggnad och historia ni utplånar.

Alla medborgare kommer komma ihåg er som planerat, utplånat och skapat den förfulning och ogästvänligt historielösa, identitetslösa och fula stad ni skapar.

Förtroendevalda och tjänstemän, skäms på er!

Demokratiarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar