Flest olyckor under skolstarten – här är områdena som drabbats hårdast


Det är försäkringsbolaget If som har kartlagt de mest olycksdrabbade skolområdena under en femårsperiod i Gävleborgs län – och facit visar att det är i skolstartstider när många barn ger sig ut på cykel och i trafiken för första gången som flest olyckor sker.

Totalt 36 olyckor mellan en bil och en cyklist eller fotgängare inträffade i Gävleborg mellan 2013 och 2017. Nästan hälften av dessa, 47 procent, skedde inom 500 meters radie av en skola.

Endast sett till barn inträffade totalt elva olyckor under femårsperioden, sex av dessa i närheten av en skola.

If har slagit ihop statistik över trafikolyckor inrapporterade till akutsjukhus från databasen Strada med platsuppgifter för samtliga skolor i landet.

– Att kartlägga vägar och hjälpa barnen att hitta en säker väg kan ge bra kunskap som minskar både oro och den faktiska faran vi själva bidrar till med fler bilar runt skolan när vi skjutsar våra barn, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If, i ett pressmeddelande.

I området kring Engelska skolan i Gävle inträffade fem olyckor med oskyddade trafikanter och motorfordon inom en radie på 500 meter från skolan, varav noll med barn, mellan 2013 och 2017. Det var därmed det näst mest drabbade området i länet, följt av området kring Björksätraskolan i Sandviken där fyra olyckor (noll med barn) inträffade under samma period.

Flest olyckor i sitt närområde i länet hade Norrtullskolan i Söderhamn (sex stycken varav tre med barn).

De flesta olyckorna resulterar i lindriga eller inga skador. Allvarliga olyckor är ovanliga. Under 2017 dog totalt fyra barn på cykel eller till fots i trafiken, och 70 skadades svårt, enligt Trafikanalys rapport Vägtrafikskador.

Att oroliga föräldrar skjutsar sina barn kan, enligt If, i själva verket förvärra problemet med ökad biltrafik runt skolor.

– Det säkra sättet innebär inte nödvändigtvis att föräldrar skjutsar. Stor oro finns bland både föräldrar och skolpersonal speciellt så här i början av en termin. Det är av största vikt att våra barn på ett säkert sätt kan ta sig till skolan, samtidigt som man för deras bästa bör stimulera fysisk aktivitet som cykling och gång, säger Irene Isaksson-Hellman.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar