Hållbarhetsfrågorna har kommit för att stanna


Tid för eftertanke, tid för reflektion. Av kända anledningar har frågor kopplade till självförsörjningsgrad vuxit sig allt större, parallellt med hälsofrågor.

Även hos oss i Sverige har vi börjat inse allvaret att kunna försörja oss på ett ansvarsfullt sätt. Vi förstår mer av konsekvenserna och vår egen miljö och hur saker och ting hänger samman.

I Gävleborg har vi en ganska ny livsmedelsstrategi som våra kommuner, var och en på sitt sätt, försöker fördjupa sig i. Hållbarhetsfrågorna har kommit för att stanna. Organisationen Matvärden är en garant för att ropen fortsätter skalla. I media följer man på olika sätt hållbar mat för framtiden.

Det som dock inte verkar helt ha tagits på allvar är vårt kustnära fiske och hur det starkt hotas. I första hand sker detta genom bottentrålning som föröder havsbottnen. Allt tas med. 500–600 ton som lassas av från en enda enskild trålare, är inte ovanligt. I Danmark mals allt ned till fiskmjöl för att nyttjas vid de stora norska fiskodlingarna. Alternativt till minkfoder. Akut måste nu den tillåtna trålgränsen flyttas från uppskattningsvis fyra nautiska mil till tolv nautiska mil. Ett beslut som vi i Sverige faktiskt själva äger!

I områden som trålas regelbundet förstörs livet på bottnarna. Näringsämnen och miljögifter från sedimenten frigörs. Bottentrålning är det enskilt största hotet mot många marina djur. Havens kalhyggen är förödande!

I andra hand handlar det om att begränsa sälens utbredning. Här fordras starka insatser. Det som skulle kunna ses som en tillgång är genom statliga ställningstaganden idag inget annat än en ren belastning. Skarven är också en företeelse som idag hotar det kvalitativa fisket. Att skarven kan reduceras, till och med halveras, visas i Stockholm där det beslutet insiktsfullt redan är taget. Något som nu till del verkar ha spridit sig till oss också. Och visar att någon alltid måste våga gå före.

I vårt eget län har det funnits medialt intresse kring konsekvenserna kustnära fiske vs off shore-vindkraft. I grunden två positiva delar i vårt arbete för ökad hållbarhet. Men det kan finnas vissa svårigheter. Att hitta samsyn, samverkan, då även konventionell trålning lär bli en omöjlighet i närhet till havsbaserad vindkraft, liksom för fiskebåtar att ankra upp i närheten av lagda ledningar. Närodlat och klimatsmart måste gå att förena.

Nu avslöjas inför öppen rida allt flera skitdåliga historier. Historier som tydligt visar Östersjöns utsatta position. Ryska – och danska – bajsavfall vräks helt orenat ut i Bottenhavet. Definitivt ingen skitfråga, utan en ödesfråga.

Det behövs inga nya utredningar och strategier. Nu är det hög tid att gå från ord till handling.

Framtidstro/Carl-Ewert Ohlsson, Årsundaarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar