Fallolyckor dödar tusentals – här är träningen som kan rädda dig


DEBATT. Många vet inte att över 1 000 äldre personer dör varje år och cirka 50 000 äldre personer får sjukhusvård varje år i Sverige på grund av en fallolycka. En annan allvarlig konsekvens utöver dödlighet är att det även sker cirka 18 000 höftfrakturer på grund av fallolyckor varje år i Sverige. Förutom konsekvenserna död och fraktur så följs inte sällan en fallolycka av en rädsla, en rädsla som påverkar livet negativt för en äldre person. 

Utöver det personliga lidandet så medför även fallolyckor en enorm samhällskostnad. Den totala siffran för fallolyckor i Sverige har redovisats att ligga på cirka 25 miljarder, en ganska stor utgift för samhället årligen. 

Dolt och underskattat problem

Fallolyckor har varit ett dolt och underskattat problem i många år och har tidigare ansetts av många, inklusive äldre personer, att höra till åldrandet. Åldrande har genom tiderna intresserat forskare och vi vet i dag att genom en hälsosam livsstil, och framför allt genom träning så kan ett ”friskt” åldrande bibehållas ända upp i väldigt hög ålder. 

Forskning har visat att minimigränsen är 50 timmar specifik träning per år för att ha en förebyggande effekt

Det kommer även att vara viktigt att uppmärksamma fallolyckor de närmaste tio åren, då åldersgruppen 80 år och äldre förväntas öka med över 50 procent. Detta är en ålder där ofta en försämring framför allt gällande fysiska funktioner bli märkbar. Dessa fysiska funktioner är direkt kopplade till en ökad risk att råka ut för en fallolycka. 

Träning är viktigaste åtgärden

Den mest effektivaste åtgärden för att förebygga fall i dag är träning, specifik fallförebyggande träning, träning som är effektiv för både den fysiska men även psykiska hälsan kopplat till fall. Den specifika träningen är inte avancerad men det behövs kunskap kring vad som ska tränas, och hur man ska göra det. 

Träningen handlar främst om att kombinera styrka och balans, och forskning har visat att minimigränsen är 50 timmar specifik träning per år för att ha en förebyggande effekt, men ju mer träning, desto större effekt. 

Övningarna som hjälper

Exempel på styrkeövningar är att hålla i sig i något stadigt och göra knäböj, tåhävningar eller uppresningar från stol (samtliga kan göras på två eller ett ben). Exempel på balansövningar är att stå på ett ben, tandemstående, eller gå på linje baklänges, utförs alltid i närhet till stöd. Ett effektivt träningsupplägg som känns utmanande är 25–30 minuter, minst tre gånger i veckan. 

Men det är inte bara risken att falla som går att träna bort utan även risken för skada när ett fall väl uppstår kan minskas genom att lära sig att falla på ett säkert sätt, vilket kan minska risken att exempelvis drabbas av en fraktur. Med tanke på att varannan svensk kvinna och var fjärde man under sin livstid drabbas av en benskörhetsfraktur så finns stora vinster med att träna på att minimera både risk för fall och risk för skada vid fall. 

Fallolyckor måste prioriteras

Träning är därför ett dunderpiller för fallolyckor som alla borde få kunskap om, precis som vid all annan behandling för sjukdomar som faktiskt kan leda till död och livslång nedsatt funktionsförmåga. Med tanke på de konsekvenser som denna olyckstyp medför så får detta inte glömmas bort, och om det inte kommer att prioriteras så kommer vi med all säkerhet att förlora många fler av våra äldre än vad vi redan gör i dag i fallolyckor.

 

Av Marina Arkkukangas

Doktor i vårdvetenskap

Leg sjukgymnast, FoU-Chef

Gratis-app hjälper dig med träningen

Otago Exercise Programme är ett individuellt anpassat träningsprogram för träning i hemmet för äldre över 65 år. Appen är gratis att ladda ned. Finns för Android och kommer till Apple senare i höst. 

LÄS MER: Vem bryr sig om skadan som dödar flest i Sverige?expressen

Related posts

lämna en kommentar