Det finns 10 miljarder skäl att stoppa Sandvikens låtsasjobb


Socialdemokraternas paradskepp ”Extratjänster” kostar 10 miljarder kronor de närmaste åren. Utomeuropeiska invandrare får 20 000 kronor per månad för att suddas bort ur statistiken. Knappt någon får varaktigt arbete. Lägg ner reformen en gång för alla.

”Extratjänster” är sannolikt samtidens mest utskällda åtgärd. När Dagens Industri granskade Gävle kommuns användning av ”Extratjänster” för något år sedan visade det sig att hundratals individer satt passiva och lite förstrött ”pluggade på distans”. Riksdagens utredningstjänst konstaterade nyligen att endast 5 procent får varaktigt arbete efter avslutad insats.

Varför lägger regeringen sådan energi på att ha kvar åtgärden? Tanken är svindlande: används åtgärden för att dölja arbetslösheten? Jo då, de som får Extratjänster räknas som ”sysselsatta”. Därmed är problemet löst, enligt sedvanligt S-mönster. För 15 år sedan hade vi förtidspension, nu har vi ett nytt kurragömmaspel för att skyla över vår tids största samhällsutmaning.  Man kan skratta åt eländet men garvet fastnar i halsen när ersättningen till arbetslösa kommer in i bilden.

En granskning visar att Sandvikens kommun betalar ut nästan 20 000 kronor per månad för deltagare som sannolikt är mycket passiva. Detta trots att parker skulle kunna klippas, fimpar plockas eller gator sopas.

Sandviken sticker ut även på andra sätt: 450 personer uppbär ersättning från åtgärden, vilket motsvarar hälften av alla Extratjänster i hela Gävleborgs län (!). En kraftig ökning på ett år. Av dessa är 401 födda utanför Europa, vilket är mönstret över hela vårt län. 90 procent av ”extrajobbarna” är alltså födda utanför Europa. Kan det verkligen vara tanken att LO och S vill betala 20 000 kronor per månad till i stort sett enbart utrikesfödda utanför Europa för att bli av dem ur arbetslöshetsstatistiken? Var det tanken med Extratjänster?

Skulle inte åtgärden ersätta fas.3 som ju gällde alla långtidsarbetslösa, inte enbart ett projekt för att ”stärka integrationen”? Vad säger annars så högljudda Kommunal om eventuella undanträngningseffekter av personer som varit arbetslös länge?

Slutligen och viktigast: Vad kostar allt detta oss skattebetalare i riket? Svar: 10 miljarder kronor ackumulerat fram till 2023, enligt Arbetsförmedlingens senaste juli-prognos. 

För några år sedan blev Sandviken uppmärksammat genom en rapport som indikerade vilka miljardbelopp kommunen skulle tjäna på utrikesfödda i kommunen. När det väl kommer till kritan tycks man snarare vilja hantera en hisnande integrationsskuld, genom att helt sonika skicka över kostnaden på oss skattebetalare.

För oss moderater är det viktigt med lika rättigheter, lika möjligheter och lika skyldigheter för alla. Att unisont bränna 10 miljarder kronor på missriktade integrationsprojekt som inte ens kommer alla medborgare till del, angränsar till politisk misskötsel av sällan skådat slag.

Lägg ner åtgärden en gång för alla. Satsa på riktiga jobb i riktiga företag. Sätt arbetslinjen främst. Inget annat duger om vi ska komma starkare ur den ekonomiska krisen.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län

Jonny Bratberg (M), oppositionsråd Sandvikens kommun                

William Elofsson (M), oppositionsråd Gävle kommunarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar