Heja, Simon Ridell, som tar upp vinster inom friskolan


Bra där Simon Ridell, att du tar upp frågan om att friskolor kan gå in med kapital till restaurang för att undvika stor förlust. Varför ska skolpengen som tillhör elever gå till detta, eller att ägare kan ta ut vinster (5 miljoner) som andra friskolor gör? Varför ska det vara högre elevpeng till områden med barn som behöver extra i skolan om det inte kommer till nytta för eleven? Blir man bättre lärare om man får högre lön? Nej, fler lärare som delar på arbetsuppgifter skulle gynna eleverna.

Idag fokuserar man bara på pengar, högre lön, men kvalitén bryr man sig inte om. Lärare som flyttar runt och byter skola för högre lön kan många gånger vara att den skolan man går från inte vill ge högre för jobbet som utförs värderas. Finns absolut undantag.

Ja, så här ser det väl ut inom alla yrken – men nu var det att våra skattepengar går till vinster och hamnar i fickan hos ägare på friskolor.

Alla barn ska ges lika förutsättningar utifrån sitt behov. Älskade ungar som är vår framtid!

Fredarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar