Hund var mager och levde med missbrukande ägare – omhändertogs


Vid en djurskyddskontroll i början av augusti upplevdes ägaren kraftigt påverkad av mediciner eller droger och hunden hade inte fått någon mat. Hunden var väldigt mager och ryggraden syntes. Ägaren uppgav samtidigt att det varken fanns pengar att köpa mat till hunden eller till sig själv.

Länsstyrelsen har sedan tidigare gjort kontroller hemma hos ägaren och upplevt flertalet problem. Efter en kontroll hösten 2019 omplacerades ägarens fem katter sedan det upptäckts att katterna gjort sina behov på golvet eftersom de två kattlådor som fanns var överfulla med avföring.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det är utsiktslöst att bristerna i ägarens djurhållning ska kunna åtgärdas och att det därmed är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt att omedelbart omhänderta hunden.

Ägaren har givits några dagars tidsfrist att överklaga beslutet.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar