Högre krav på miljö och stil när arbetet mot ett nytt högstadium vid Polhem återupptas


När Gävle får allt fler invånare växer behovet av fler utbildningsplatser. Det behövs inom ett par år ytterligare ett högstadium i stadens centrala delar. Det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter vill bygga en ny skola mellan Polhemsskolan och gamla Söderskolan.

Den ska byggas i två etapper, där första etappen är en nybyggnad för ungefär 380 elever på den nuvarande fotbollsplanen i korsningen Kaserngatan-Södra Kopparslagargatan och den andra bygger på att förskolan i Söderskolan flyttar och ersätts med lokaler för högstadiet.

– På så vis klarar vi med god marginal de nya kraven på friytor, säger Daniel Olsson, S, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Kraven på antalet kvadratmeter skolgård per elev är nämligen mycket lägre för högstadieelever än för förskolebarn.

Tanken är att flera av Polhemsskolans nuvarande lokaler ska kunna utnyttjas även av högstadiet. Till exempel är förslaget att den befintliga matsalen byggs ut så att även högstadieeleverna kan äta där.

Det innebär att 13-åringar och 18-åringar ska samsas i samma lokaler. Blir inte det ett väldigt stort åldersspann?

– Jo, det är det. Å andra sidan är det inte särskilt ovanligt med skolor som är F-9, och det är kanske ännu större skillnad mellan en sexåring och en 15-åring, säger Daniel Olsson.

Både Moderaterna och Miljöpartiet har reagerat på närheten till den tungt trafikerade Kaserngatan. Moderaterna är helt emot förslaget och fick under samhällsbyggnadsnämndens möte med sig KD och SD som röstade nej till att ta fram en detaljplan för skolbygget.

Miljöpartiet sa ja med villkoret att miljön runt skolan utreds noga.

– Som politiker måste vi ta ansvar för att våra barns luft är ren och inte bidrar till hälsorisker såsom astma och allergier. Därför är vi glada att vi fick med oss nämnden på att utreda och komma med åtgärder kring hur vi kan få till en förbättrad trafiksituation i området och mindre utsläpp, säger Frida Johnson, MP.

Arbetet med att ta fram en detaljplan tar vanligtvis omkring ett och ett halvt år. Det innebär att Gavlefastigheter, om detaljplanen godkänns, kan lämna in en bygglovsansökan och börja bygget tidigast hösten 2022.

– Allt beroende på vad man stöter på under arbetet, säger Daniel Olsson.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar