Det är högern som vill se en nedstängd värld


DEBATT. När delar av samhället stängt ner under coronakrisen har vissa borgerliga debattörer tagit tillfället i akt att misskreditera miljörörelsen. I SvD skrev Tove Lifvendahl att vi nu fått testa den nedstängning av samhället miljörörelsen förespråkar. Liknande tongångar hörs från ledande moderata företrädare som Louise Meijer och Jan Ericson som menar att ”Miljöpartister jublar över den nedstängda världen”. 

Det är ett mycket märkligt resonemang, för det är precis tvärtom. För mig är detta ännu ett bevis för hur dåligt pålästa dessa tyckare är. De är inte bara dåligt pålästa i klimatfrågan utan uppenbarligen saknar de kunskap även när det gäller helhetsperspektiv och systemförståelse. 

Jag har varnat i 30 år

Jag har ägnat närmare 30 år till att varna för klimatförändringarnas konsekvenser. Ett av de främsta skälen till det är att om vi inte ställer om i tid, kommer det behövas mer drastiska åtgärder längre fram. Vi måste agera tidigt nog för att kunna undvika den typ av kristillstånd vi nu ser under Coronakrisen. 

Väntar vi med klimatarbetet så länge som dessa moderater vill, är det till slut bara högerpartiernas nedstängda samhälle som återstår.

Hade vi börjat för 30 år sedan, när jag, Miljöpartiet och många andra började varna för klimatförändringarna hade omställningen av samhället kunnat gå stilla och lugnt. En minskning av utsläppen på några enstaka procent varje år hade räckt för att hålla temperaturen på relativt säkra nivåer. Vi hade kunnat genomföra en trygg och långsam nödlandning – och undvika kraschlandningar av det slag vi nu ser.

En dag förstår även förnekarna

De partier som dessa borgerliga ideologer tillhör har dock motarbetat detta, och därmed försatt oss i en situation där det nu krävs betydligt skarpare åtgärder om temperaturerna ska hållas på en förhoppningsvis säker nivå. Det finns fortfarande möjlighet att göra detta utan alltför stora ingrepp i människors liv och med en fortsatt god ekonomi. 

Det finns dock inte hur mycket tid som helst. Till slut kommer klimatet påminna även de värsta förnekarna om att vi måste agera. Om vi inte agerar kraftfullt nu kan det som återstår att göra när alla dessa högerdebattörer vaknat att genomföra den typ av drastiska åtgärder vi nu sett runt om i världen. 

Det finns en stor risk för att den globala uppvärmningen orsakar kollapsad matförsörjning, stora flyktingströmmar och en ekonomi i fritt fall. Det är just därför jag och många andra velat att vi ska agera i tid – inte för att vi vill ha krisåtgärder eller lockdowns utan för att vi vill undvika dem. 

Högerdebattörerna påminner om Trump

I 30 år har okunniga borgerliga debattörer – likt hur Donald Trump kallade alla som varnade för coronaviruset för alarmister – hånat oss som vill ha en ordnad omställning och adekvata åtgärder för klimatet. När vi sett nedstängningen av samhället under coronakrisen är det deras framtidsvision vi upplever, inte miljörörelsens. Ingen i miljörörelsen har strävat efter detta. De dåligt pålästa på högerkanten vill däremot fortfarande med alla medel bromsa de klimatåtgärder som krävs för att vi ska undvika drastiska åtgärder längre fram.

Miljörörelsen arbetar för motsatsen. Vi arbetar för ett öppet samhälle som präglas av grön framtidstro, med rättvisa och hållbara lösningar, och inte minst bibehållen demokrati. Men väntar vi med klimatarbetet så länge som dessa moderater vill, är det till slut bara högerpartiernas nedstängda samhälle som återstår. 

 

Av Pär Holmgren

EU-parlamentariker (MP)

LÄS MER: De gröna fick sin nolltillväxt – det räddade inte klimatet
LÄS MER: Pär Holmgren: Därför blir jag riktigt orolig av väderrekorden
LÄS MER: Ökade utsläpp i Sverige kan vara bra

expressen

Related posts

lämna en kommentar