Friskolors fel att ekonomin är dålig i hela landet


I våra svenska kommuner präglas numera budgetarbetet av neddragningar. Det påverkar även skolan.

För att klara 2020 års budget valde politikerna i Kunskapsnämnden i Sandviken att lägga ner gymnasieprogrammet med musikinriktning för att få ihop en budget.

Ett av skälen till att det är svårt att få ekonomin att gå ihop är bildandet av friskolor.

När friskolorna bildades i en kommun tog de elever från varje klass i kommunen. Kostnaderna för kvarvarande elever i den kommunala skolan blir då högre. Det står friskolan fritt att stänga skolan när de vill. Kvar står kommunen med barnens skolgång.

Kommunerna får ersätta friskolorna med en skolpeng beräknad på varje elev i den kommunala skolan.

Felet med att friskolorna bildades är att det var de borgerliga politikerna som styrde då Sverige under alliansregeringen. De startade upp möjligheten att starta friskola i egen regi. Det är de som har skapat det trasiga system som vi nu har. Barn och föräldrar i friskolan är nu inte elever och målsmän, de är kunder som kan ställa krav på service och utbildning de valt.

Det är otroligt att det ska gå att tjäna pengar i vårt land genom att driva en skattefinansierad friskola och att vinsterna går ner i privata fickor.

Vårt nuvarande skolsystem haltar. Vi ser i dag i många fall svårigheter i att få bra och effektivare skolor som kan arbeta för jämlikhet. Skolor att vara stolta över. Vi måste med det snaraste tillsätta en utredning om hur framtidens skola ska se ut.

Skollagen är tydlig med att barn som behöver stöd för att nå skolans mål ska kunna få det för att utvecklas och nå så långt som möjligt.

Mormor och farmorarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar